Regionala danscentret i Österbotten söker en entusiastisk och kunnig producent

Regionala danscentret i Österbotten söker en kulturproducent på. Till producentens arbetsbild hör marknadsföring, kommunikation, försäljning, evenamangsproduktion och koordinering av projekt tillsammans med verksamhetsledaren. Arbetet är tvåspråkigt. Dessutom deltar producenten i att utveckla centrets verksamhet tillsammans med verksamhetsledaren, styrelsen och konstnärerna.

Du har:

– erfarenhet inom kommunikation, marknadsföring och försäljning samt evenemangsproduktion

– färdigheter i att upprätthålla hemsidor och nätbutik är till fördel (WP-platform)

– utmärkta färdigheter i samspel och kommunikation

– utvecklingsorienterat och självständigt arbetssätt

– ett intresse att utveckla det nya, och färdigheter att koordinera även stora helheter

– en lämplig utbildning inom kulturfältet eller inom marknadsföring och kommunikation

– ett intresse för dans och kultur, och brinner för att arrangera evenemang

– till fördel är flytande såväl muntliga och skriftliga färdigheter i finska, svenska och engelska

Vi erbjuder dig:

– en bra och flexibel arbetsplats i en intressant arbetsmiljö

– en mångsidig och inspirerande arbetsbild, där du kan utveckla dina kunskaper som producent inom kulturfältet både på hemmaplan och i internationella projekt

– en entusiastisk arbetsgemenskap!

Skicka din meritförteckning och ansökan innehållande löneanspråk senast måndagen 4.9.2023 kl. 16.00 till eleni.pierides@pohjanmaantanssi.fi

Tilläggsinformation ges av verksamhetsledare Eleni Pierides eleni.pierides@pohjanmaantanssi.fi, tlf. 045-1364372, vardagar mellan kl. 12:00-16:00.

Presentation av Regionala danscentret i Österbotten:

Regionala danscentret i Österbotten grundades år 2010 och är en del av det landsomfattande danscentranätverket. Verksamheten sträcker sig över tre landskap, Österbotten samt Södra och Mellersta Österbotten. Verksamheten är tvåspråkigt. Regionala danscentret i Österbotten administreras av Pohjanmaan tanssi ry, Dans i Österbotten rf. Danscentret möjliggör och utvecklar danskonstnärers sysselsättning och arbetsmöjligheter i regionen och främjar dansens synlighet och jämlika tillgänglighet för alla. Danscentret medverkar i olika nationella och internationella projekt, anordnar föreställningsverksamhet och evenemang inom konstfältet samt fungerar som en regional förmedlarorganisation och informationscenter för dans.

Regionala danscentret i Österbotten samarbetar aktivt med danskonstnärer och -grupper i regionen, med regionens förbund och städer, samt med regionens kulturinstitutioner såsom teatrar, muséer, kulturhus och läroanstalter. Danscentret förverkligar och utvecklar också samarbete med Nordiska danskonstnärer, -grupper och -organisationer.

www-adressen: www.pohjanmaantanssi.fi

Arbetsplatsernas adress: 65100 Vasa 

Anställningstid: Heltidsanställning. Arbetet börjar 2.1.2024 eller enligt överenskommelse. Ansökningstiden:  fram till måndagen 4.9. kl. 16:00.