Om oss

Regionala danscentret i Österbotten

Pohjanmaan tanssin aluekeskus – Regionala danscentret i Österbotten har sedan 2010 varit verksam i Österbottens tre regioner, Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Verksamheten är helt tvåspråkigt.

Pohjanmaa tanssi ry, Dans i Österbotten rf är danscentrets huvudman med målsättningen att främja och utveckla danskonsten, främja professionella dansaktörers sysselsättning och göra danskonsten tillgängligt. 

Regionala danscentret arrangerar föreställningar, gästspel, seminarier, verkstäder, fungerar som en regional sakkunnig inom och förmedlarorganisation för dans. Målsättningen är att öka tillgång till danskonst, erbjuda konst- och kulturupplevelser jämlikt åt invånarna i de tre Österbottniska regionerna oberoende av boplats eller ekonomisk ställning, främja invånarnas välmående samt att möjliggöra att allt fler invånare kan uppleva danskonst. 

Regionala danscentret i Österbotten samarbetar tätt med regionens professionella samt andra dansaktörer, förbunden och städerna, regionens kultur-institutioner samt läroverk.

Personal

Verksamhetsledare:

Annika Sillander                     

annika.sillander(at)pohjanmaantanssi.fi
045-1364372

 

Producent:

Pia Murto                                  

pia.murto(at)pohjanmaantanssi.fi
050 549 4455

Kontor:

 

Besöksadress:
Sandögatan 6
65100 Vasa

 

Postadress:
PB 174
65101 Vasa

 

Faktureringsadress:
Töckmovägen 48 B, 66100 Malax
FO-nummer: 2731439-2

Regionala danscentret i Österbottens verksamhet finansieras av:

Centret för konstfrämjande

Österbottens förbund

Södra Österbottens förbund

Mellersta Österbottens förbund

KulturÖsterbotten, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn

Vasa stad

Karleby stad

Seinäjoki stad 

Svenska Kulturfonden

Svensk Österbottniska samfundet

Harry Schaumans stiftelse

Övriga fonder och stiftelser  

Regionala danscentret i Österbotten

STYRELSEN

Pohjanmaan tanssi ry, Dans i Österbotten rf har fungerat som danscentrets huvudman från 1.1.2016. Pohjanmaan tanssi ry, Dans i Österbotten rfs styrelse för 2020 består av Lina Winberg (ordförande), Viivi Sjöblom (kassör), Mia Malviniemi (medlem), Hanna Korhonen (medlem) och Linda Szöke (medlem). Pohjanmaan tanssi ry, Dans i Österbotten rf ansvarar för danscentret verksamhet och ekonomi. En utvecklingsgrupp, som består av styrelsemedlemmar, planerar verksamhetens innehåll och utveckling tillsammans med verksamhetsledaren. Föreningen har 20 medlemmar.

Regionala danscentret i Österbotten

STYRGRUPPEN

Regionala danscentret i Österbotten har en styrgrupp, som möts minst två gånger om året.  Styrgruppen består av regionala finansiärers och Dans i Österbotten rfs representanter.  

Tarja Hautamäki, ordförande, kulturchef för Österbottens förbund

Sanna Bondas, kulturchef för Vasa stad

Åsa Blomstedt, kulturchef för KulturÖsterbotten, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn

Tuija Ahola, utvecklingssakkunnig för Södra Österbottens förbund

Berit Store, kulturinstruktör för Karleby stad

Kai-Eerik Känsälä , kulturkoordinator för Mellersta Österbottens förbund

Leena Kråknäs, kulturchef för Seinäjoki stad 

Lina Winberg, Pohjanmaan tanssi ry, Dans i Österbotten rfs ordförande

Viivi Sjöblom, Pohjanmaan tanssin ry, Dans i Österbotten rfs kassör