Om oss

Regionala danscentret i Österbotten

Pohjanmaan tanssin aluekeskus – Regionala danscentret i Österbotten har sedan 2010 varit verksam i Österbottens tre regioner, Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Verksamheten är helt tvåspråkigt.

Pohjanmaa tanssi ry, Dans i Österbotten rf är danscentrets huvudman med målsättningen att främja och utveckla danskonsten, främja professionella dansaktörers sysselsättning och göra danskonsten tillgängligt. 

Regionala danscentret arrangerar föreställningar, gästspel, seminarier, verkstäder, fungerar som en regional sakkunnig inom och förmedlarorganisation för dans. Målsättningen är att öka tillgång till danskonst, erbjuda konst- och kulturupplevelser jämlikt åt invånarna i de tre Österbottniska regionerna oberoende av boplats eller ekonomisk ställning, främja invånarnas välmående samt att möjliggöra att allt fler invånare kan uppleva danskonst. 

Regionala danscentret i Österbotten samarbetar tätt med regionens professionella samt andra dansaktörer, förbunden och städerna, regionens kultur-institutioner samt läroverk.

Personal

Verksamhetsledare:

Eleni Pierides              

eleni.pierides@pohjanmaantanssi.fi
045 136 4372

 

Producent:

Reija Penttinen

reija.penttinen@pohjanmaantanssi.fi

050 549 4455

Kontor:

 

Besöksadress:
Sandögatan 6
65100 Vasa


Postadress:
PB 174
65101 Vasa


FO-nummer: 2731439-2

Regionala danscentret i Österbottens verksamhet finansieras av:

Centret för konstfrämjande

Österbottens förbund

Södra Österbottens förbund

Mellersta Österbottens förbund

KulturÖsterbotten, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn

Vasa stad

Karleby stad

Seinäjoki stad 

Svenska Kulturfonden

Svensk Österbottniska samfundet

Harry Schaumans stiftelse

Vasa Aktia stiftelse

Föreningen Konstsamfundet

Övriga fonder och stiftelser  

Regionala danscentret i Österbotten

STYRELSEN

Pohjanmaan tanssi ry, Dans i Österbotten rf har fungerat som danscentrets huvudman från 1.1.2016. Pohjanmaan tanssi ry, Dans i Österbotten rfs årets 2024 styrelse består av Mia Malviniemi (ordförande), Viivi Sjöblom (kassör), Taneli Törmä (vice-ordförande), Nanna Rahikainen (medlem), Riina Kalmi (medlem) och Linda Szöke (ersättare). Pohjanmaan tanssi ry, Dans i Österbotten rf ansvarar för danscentret verksamhet och ekonomi. En utvecklingsgrupp, som består av förenings medlemmar, planerar verksamhetens innehåll och utveckling tillsammans med verksamhetsledaren. Årets 2024 utvecklingsgruppen väljs i Januari. Föreningen har 31 medlemmar.

Regionala danscentret i Österbotten

STYRGRUPPEN

Regionala danscentret i Österbotten har en styrgrupp, som möts minst två gånger om året.  Styrgruppen består av regionala finansiärers och Dans i Österbotten rfs representanter.  

Tarja Hautamäki, ordförande, kulturchef för Österbottens förbund

Jenni Neimi,  kultur- och biblioteks kulturchef för Vasa stad

Åsa Blomstedt, kulturchef för KulturÖsterbotten, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn

Hanna Hangasluoma, kulturchef för Södra Österbottens förbund

Berit Store, kulturinstruktör för Karleby stad

Kai-Eerik Känsälä , kulturkoordinator för Mellersta Österbottens förbund

Leena Kråknäs, kulturchef för Seinäjoki stad 

Mia Malviniemi, Pohjanmaan tanssi ry, Dans i Österbotten rfs ordförande

Viivi Sjöblom, Pohjanmaan tanssi ry, Dans i Österbotten rfs kassör