Tjänster

Man kan beställa föreställningar, verkstäder och annan dansverksamhet via Regionala danscentret i Österbotten till ex. skolor, vårdinstanser, arbetsplatsen eller evenemang och tillställningar. Vi erbjuder skräddarsydd verksamhet och högklassig danskonst.

Dansverkstadsvideon

Regionens lågstadiskolor för i början av året möjlighet att uppleva dansglädje och kreativitet genom dansverkstadsvideon. Regionala danscentret i Österbotten har producerat inspelningarna i samarbete med Österbottens

Läs mera

Dansverkstäder i skolorna

Verskstäderna ger eleverna månsidiga dansupplevelser och en stor dos av dansglädje.Målsättningen är att eleverna  får bekanta sej med nutidsdansens olika uttrycksformer  och att använda hela

Läs mera