Dansverkstäder i skolorna

Verskstäderna ger eleverna månsidiga dansupplevelser och en stor dos av dansglädje.
Målsättningen är att eleverna  får bekanta sej med nutidsdansens olika uttrycksformer  och att använda hela kroppen genom olika  och omfattande rörelser.
Dans utvecklar koordination, kroppskännedom och – kontroll, kreativitet och den egna uttrycksförmågan.  Verkstäderna anpassas till deltagarnas färdigheter. Verkstäderna passar också för funktionshindrade deltagare.

Eleverna blir bekanta med olika rörelsekvaliteter och –stilar, rytm och musikalitet, koordination,  och att uttrycka sej genom rörelse. Målsättningen med verkstäderna är att på ett tillgängligt och roligt sätt ge deltagarna upplevelser av dansens glädje och energi.