Professionella

Danscentret erbjuder mångsidiga tjänster åt professionella dansaktörer verksamma i regionen. Man kan ansöka om stöd för dansverk och evenemang i regionen; hitta nya kontakter och samarbetspartners; diskutera, få stöd till idéer och utveckla sin verksamhet; delta i verkstäder och träningstillfällen; få och dela information. 

 

Delproduktionsstöd, danscenterlön & producent-tjänster

Organisationer, arbetsgrupper och freelance danskonstnärer kan ansöka om stöd från Regionala danscentret i Österbotten. Arbetet skall genomföras i regionen. Föreningar / grupper kan ansöka om delproduktionsstöd och enskilda danskonstnärer kan ansöka om danscenterlön. Alla kan ansöka om producent-tjänster från danscentret.Om du vill ansöka om mera än en stödform,  var god och fyll i  en egen ansökan för varje stödform. Ansökningstiden är 12.12.2022-8.1.2023 (kl.16:00). Ansökningarna behandlas i februari 2023.

Anvisningar: skicka den ifyllda ansökan och bilagor från här. 

Bilagor:

Danscenterlön: arbetsplan + CV

Delproduktionsstöd: arbetsplan samt budget + CVer (om en arbetsgrupp) / OCH verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskarens utlåtande (om en förening)

Producent-tjänster: arbetsplan + CV

Alla bilagor i PDF-format.

Resestöd

Regionens danskonstnärer kan ansöka om resestöd för att förverkliga konstnärligt arbete.

Ansökan kan formuleras fritt, och ansökningstiden är löpande. En konstnär kan beviljas  max. 300€ resestöd per år.

Resestödet gäller inte utlandsresor. Ansökningar skickas per epost till Regionala danscentret i Österbotten.

Kontakta oss om du vill ha mer info om bl.a. föreställnings- och scenutrymmen i regionen, dansstudion och samarbetspartners.