Professionella

Danscentret erbjuder mångsidiga tjänster åt professionella dansaktörer verksamma i regionen. Man kan ansöka om stöd för dansverk och evenemang i regionen; hitta nya kontakter och samarbetspartners; diskutera, få stöd till idéer och utveckla sin verksamhet; delta i verkstäder och träningstillfällen; få och dela information.

 

2024: Organisationer, arbetsgrupper och freelance danskonstnärer kan ansöka om stöd från Regionala danscentret i Österbotten. Arbetet ska genomföras i regionen. Föreningar / grupper kan ansöka om delproduktionsstöd och enskilda danskonstnärer kan ansöka om danscenterlön. Alla kan ansöka om producent-tjänster från danscentret. Om du vill ansöka om mera än en stödform, var god och fyll i en egen ansökan för varje stödform. Ansökningstiden är 12.12.2023 – 8.1.2024 (kl.16:00).

 

Ansökningarna behandlas i januari–februari 2024. Danscentrets personal, verksamhetsledaren och producenten, presenterar ansökningarna för Dans i Österbotten rf:s styrelse, som fattar beslut om bidrag på basis av presentationerna. Därefter formaliserar danscentrets styrgrupp de slutliga besluten vid sitt möte.

 

Anvisningar: Skicka den ifyllda ansökan med bilagor här.

Mer information om stödformerna nedan.

 

Danscenterlön

Enskilda danskonstnärer kan ansöka om danscenterlön för sitt eget konstnärliga arbete. Regionala danscentret i Österbotten beviljar i de flesta fall stöd per konstnär för arbetsavtal på högst en månad. På ansökningsblanketten kan du under “sökt belopp” framföra önskemål om månadslönens storlek (t.ex. med hänvisning till arbetslivserfarenhet). Vi följer minimilönen för dansare i enlighet med TEATES (med beaktande av den allmänna höjningen som träder i kraft 1.4.2024).

 

Anvisningar: skicka den ifyllda ansökan och bilagor från här.

Bilagor:

Danscenterlön: arbetsplan + CV

Alla bilagor i PDF-format.

 

 

Delproduktionsstöd

Föreningar eller arbetsgrupper kan ansöka om delproduktionsstöd för sitt projekt. Regionala danscentret i Österbotten kan bevilja delproduktionsstöd i begränsad omfattning. Specificera konkret i din ansökan vilka produktionskostnader stödet ska allokeras.

 

Anvisningar: skicka den ifyllda ansökan och bilagor från här.

Bilagor:

Delproduktionsstöd: arbetsplan samt budget + CVer (om en arbetsgrupp) / OCH verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskarens utlåtande (om en förening)

Alla bilagor i PDF-format.

 

Producenttjänster

Danskonstnärer, föreningar och arbetsgrupper kan få producenttjänster från danscentret för sina projekt. Tjänsten är arbetstidsresurs från centrets personal. Nästa ansökningsperiod för producenttjänster är i april-maj 2024. Mer information om stödformen kommer då.

 

 

Resestöd

Regionens danskonstnärer kan ansöka om resestöd för att förverkliga konstnärligt arbete. Ansökan kan formuleras fritt, och ansökningstiden är löpande. En konstnär kan beviljas max. 300€ resestöd per år.

Resestödet gäller inte utlandsresor, eller logi. Ansökningar skickas per epost till Regionala danscentret i Österbotten: eleni.pierides@pohjanmaantanssi.fi

Beslut fattas av verksamhetsledaren.

 

 


ÖVRIGA REKRYTERINGAR 2024

Regionkonstnär

Anställning av regionkonstnär för konstnärlig-pedagogisk verksamhet 

Ansökningstid 12.12.2023-21.1.2024

Regionala danscentret i Österbotten anställer en regional danskonstnär för att arbeta i Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad, Larsmo och Kronoby kommuner vid det kommande sommarskiftet. Målgruppen för projektet är skolelever (barn och unga). Danskonstnären arbetar och förbereder det konstnärliga innehållet i sitt projekt under veckorna 21-22 (20.5.-2.6.2024). Resultatet av verket är en finskspråkig dansföreställning och verkstad, som konstnären självständigt framför och genomför 3.-19.6. Arbetet avslutas strax före midsommar. Konstnären besöker olika sommarläger, men också till exempel daghem, där både blivande förskolebarn och 1-2-klassare är i sommarvård.

Regionala danscentret i Österbotten samordnar, schemalägger och organiserar föreställnings- och verkstadsverksamheten. Danscentret ordnar också inkvartering och repetitionslokal för konstnären under den tid som behövs. Arbetstagaren reser i egen eller hyrd bil i kommunerna.

Målet är att producera en enda scenkonstnärs verk som är tillgängligt för barn i alla åldrar. En viktig del av helheten är en föreställning som anknyter till ett ämne som konstnären själv valt, som talar till målgruppen och ger en meningsfull konstupplevelse till familjelivet i början av sommaren. Efter föreställningen erbjuds publiken en dansverkstad med samma konstnärliga teman, som beroende på situationen (sommarläger eller marknadsevenemang), deltar publik antingen frivilligt eller som en del av barnens dagsprogram.

Om du är en självständig konstnär med pedagogiskt kunnande och är intresserad av ett månadslångt tidsbundet projektarbete, ansök! Du bör ha körkort, kunskaper i finska och konstnärlig-pedagogisk skicklighet.

Skicka in din fritt formulerade ansökan med din idé för konstnärligt innehåll och CV senast 21.1.2024.

Mer information och ansökningar: Eleni Pierides, verksamhetsledare, eleni.pierides@pohjanmaantanssi.fi, 045-1364372

 

Anställningen möjliggörs av bidrag för anställning av regionkonstnär, beviljade av Österbottens förbund.

 

Dansare i projektet Dance of the Fisherman

Dansare i projektet Dance of the Fisherman

Öppen utlysning 2.-21.1.2024

Koreografen/dansaren Taneli Törmäs (DK/FI) och teaterregissören Caroline McSweeneys (DK/IE) performanceprojekt “Dance of the Fisherman” kommer att inta landskapen längs Finlands västkust under juli 2024. Vi skapar en platsspecifik föreställning där publiken följer en viss promenadrutt på tre öar: Karlö, Bergö och Korpo.

Projektet förverkligas i samarbete med tre regionala danscenter i kustregionen: Regionala danscentret i Österbotten, JoJo – Uleåborgs center för dans (Regionala danscentret i Norr) och Regionala Danscentret i Västra Finland.

Projektet söker nu 2 dansare. Arbetet utförs i ett anställningsförhållande till det danscenter som man söker till.

“Dance of the Fisherman” utforskar fiskarens värld genom lokala fiskares och deras familjers berättelser. Utöver de nämnda regionala danscentren finansieras den inhemska versionen av föreställningen av Svenska Kulturfonden, Centret för konstfrämjande, Harry Schaumans Stiftelsen och Föreningen Konstsamfundet.

www.danceofthefisherman.dk


Vi söker konstnärer som talar flytande finska eller svenska. Arbetsspråket är engelska. Repetitionerna och föreställningarna äger rum på alla tre öar: Karlö, Bergö och Korpo.

Vi förväntar oss av dig:

 • Intresse för att arbeta utomhus.
 • Erfarenhet av att arbeta med text.


Praktisk information:

 • Arbete sker under: 1.-31.7.2024 
 • Arbetsplatser: Bergö, Korpo och Karlö. 
 • Repen ca 7 timmar/dag
 • Lönen är 2640,31 e + 12 % lomakorvaus
 • Dagtraktamenten. Resekostnader, logi.Ansökan:

 1. CV

   

 2. Ett motivationsbrev. En kort text om hur du relaterar till temat eller platsen. ca 5-7 rader. Språket kan vara finska, svenska eller engelska.

   

 3. Gör en kort dansvideo – högst 3 minuter. Inspirerad av Dance of the Fisherman tematiken eller verkets trailer. Länk till trailer: https://vimeo.com/740443772

 4. Meddela i ansökan om du har egen bil och/eller körkort. Sista ansökningsdagen: 21.1.2024 kl. 23:59


Lämna in din ansökan till det center du väljer:

Regionala danscentret i Österbotten: eleni.pierides@pohjanmaantanssi.fi

JoJo – Uleåborgs center för dans: leea.alatalo@jojo.fi