Professionella

Danscentret erbjuder mångsidiga tjänster åt professionella dansaktörer verksamma i regionen. Man kan ansöka om stöd för dansverk och evenemang i regionen; hitta nya kontakter och samarbetspartners; diskutera, få stöd till idéer och utveckla sin verksamhet; delta i verkstäder och träningstillfällen; få och dela information. 

 

Delproduktionsstöd & danscenterlön

Organisationer, arbetsgrupper och enskilda danskonstnärer kan ansöka om stöd från Regionala danscentret i Österbotten. Arbetet, evenemanget eller verket skall genomföras i regionen. Ansökningar behandlas en gång i året. Sista ansökningsdatumet är den 11.1.2021. Ansökningarna behandlas i februari.

Föreningar / grupper kan ansöka om delproduktionsstöd och enskilda danskonstnärer kan ansöka om danscenterlön.

Anvisningar: skicka den ifyllda BLANKETTEN tillsammans med projektbeskrivningen, budget, CV/meritförteckning per epost.. Adressen hitta du i blanketten. Ta kontakt om du har frågor, vill ha tilläggsinformation eller om du vill diskutera ditt projekt.

Producent-tjänster

Alla kan ansöka om producent-tjänster från danscentret. Ansökan görs med ett fritt formulerat brev där det framgår till vad producent-tjänster behövs. Bifoga ockå din CV och projektbeskrivning. Arbetet, evenemanget ellet verket skall förverkligas i regionen.

Skicka ansökningen per e-post: annika.sillander@pohjanmaantanssi.fi Sista ansökningsdatumet är 11.1.2021. Ansökningarna behandlas under februari.

Resestöd

Regionens danskonstnärer kan ansöka om resestöd för att förverkliga konstnärligt arbete.

Ansökan kan formuleras fritt, och ansökningstiden är löpande. En konstnär kan beviljas  max. 300€ resestöd per år.

Resestödet gäller inte utlandsresor. Ansökningar skickas per epost till Regionala danscentret i Österbotten.

Kontakta oss om du vill ha mer info om bl.a. föreställnings- och scenutrymmen i regionen, dansstudion och samarbetspartners.