Regionala danscentret i Österbotten

Aktuellt

Föreställningar

Irma

  De största orkanerna kännetecknas bara med ett förnamn. Irma är en av dem. Man kan höra dess kraft, man kan se och känna den,

Läs mera

Instagram @pohjanmaantanssi

Upplev, se, känn dans

Regionala danscentret i Österbotten

Regionala danscentret i Österbotten är landets enda tvåspråkiga regionala danscenter. Danscentret arrangerar föreställningar och evenemang samt verkstäder för barn, ungdom och seniorer. Centret fungerar som en sakkunnig inom dans i regionerna Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Danscentrets uppgifter är: 

 

  • att möjliggöra professionella dansaktörers arbete och danskonstens fria uttryck
  • att öka en jämlik tillgång till danskonst och danskonstens tillgänglighet oberoende av boplats eller ekonomisk ställning.
  • att förverkliga uppfostran i danskonst och öka kunskapen om danskonstens möjligheter.
  • att förbättra danskonstens ställning som konst- och kulturform och som en källa för välmående.

 

Regionala danscentret i Österbotten är en del av det nationella danscenternätverket