Janne Aspviks och Markku Essels “Liminal Spaces” med i Österbotten dansar-evenemanget

“Liminal Spaces” 14.3. 16.00 Rewell Center

”Liminal Spaces” är ett platsspecifikt verk av koreograf-dansaren Janne Aspvik och musiker-ljuddesignern Markku Essel. Tre olika liminalrum som tolkas via rörelse och ljud.

När vi reser flyttar vi oss från punkt A till B. Resan mellan punkterna kan ses representera självaste livet som har sin början och sitt slut. Livet är alltså ett liminalt tillstånd i sig. Relationer, karriärer, intressen osv. kan också ses som liminala tillstånd. Medvetenheten av detta kan skapa en känsla av brådska. Känslan av att jag måste hinna göra allt jag vill åstadkomma innan det hela tar slut kan vara både bra och dåligt. Det gäller att hitta en balans mellan brådskan och närvaron. ”Liminal Spaces” utforskar detta tillstånd.

I Österbotten dansar-evenemanget kommer verket att äga rum i Vasa stadets center, i livliga Rewell Center.

Koreografi & dans: Janne Aspvik Ljuddesign: Markku Essel Längd: 15 min

Verket stöds av Svenska Kulturfonden och Regionala danscentret i Österbotten.