Ansök nu: dansare i projektet Dance of the fisherman

Öppen utlysning 2.-21.1.2024Koreografen/dansaren Taneli Törmäs (DK/FI) och teaterregissören Caroline McSweeneys (DK/IE) performanceprojekt “Dance of the Fisherman” kommer att inta landskapen längs Finlands västkust under juli 2024. Vi skapar en platsspecifik föreställning där publiken följer en viss promenadrutt på tre öar: Karlö, Bergö och Korpo.

Projektet förverkligas i samarbete med tre regionala danscenter i kustregionen: Regionala danscentret i Österbotten, JoJo – Uleåborgs center för dans (Regionala danscentret i Norr) och Regionala Danscentret i Västra Finland.

Projektet söker nu två dansare. Arbetet utförs i ett anställningsförhållande till det danscenter som man söker till.

“Dance of the Fisherman” utforskar fiskarens värld genom lokala fiskares och deras familjers berättelser. Utöver de nämnda regionala danscentren finansieras den inhemska versionen av föreställningen av Svenska Kulturfonden, Centret för konstfrämjande, Harry Schaumans Stiftelsen och Föreningen Konstsamfundet.

www.danceofthefisherman.dk


Vi söker konstnärer som talar flytande finska eller svenska. Arbetsspråket är engelska. Repetitionerna och föreställningarna äger rum på alla tre öar: Karlö, Bergö och Korpo.

Vi förväntar oss av dig:

  • Intresse för att arbeta utomhus.
  • Erfarenhet av att arbeta med text.

Praktisk information:

• Arbete sker under: 1.-31.7.2024 

• Arbetsplatser: Bergö, Korpo och Karlö. 

• Repen ca 7 timmar/dag

• Lönen är 2640,31 e + 12 % lomakorvaus

• Dagtraktamenten. Resekostnader, logi.

Ansökan:

  1. CV
  2. Ett motivationsbrev. En kort text om hur du relaterar till temat eller platsen. ca 5-7 rader. Språket kan vara finska, svenska eller engelska.
  3. Gör en kort dansvideo – högst 3 minuter. Inspirerad av Dance of the Fisherman tematiken eller verkets trailer. Länk till trailer: https://vimeo.com/740443772
  4. Meddela i ansökan om du har egen bil och/eller körkort. 

Sista ansökningsdagen: 21.1.2024 kl. 23:59

Lämna in din ansökan till det center du väljer:

Regionala danscentret i Österbotten: eleni.pierides@pohjanmaantanssi.fi

JoJo – Uleåborgs center för dans: leea.alatalo@jojo.fiBild: Karsten Piper