Luovan tanssin tuokio

Digitala verkstäder i kreativ dans åt seniorer – videor tillgängliga på ARMAS-festival

Regionala danscentret i Österbotten har många års erfarenhet av att leda verkstäder i kreativ dans och rörelseimprovisation åt seniorer. Våren 2020 började vi producera en serie av inspelade verkstäder som kunde distribueras direkt till våra målgrupper och vårdhem, för att möjliggöra att alla kan ännu njuta av dans och kreativitet.

De inspelningar som publicerades 2022 distribueras avgiftsfritt under ARMAS-festivalveckor. Den nationella ARMAS-festivalen, som höjer de äldres röst, ordnas i Vasa 1.-14.10.2023.  Under festivalen kommer konst och kultur att föras nära, var den äldre personen befinner sig.

Verkstäderna är på finska, och leds av danskonstnär Hanna Korhonen. Dansstunderna är för att ge aktiviteter, kreativitet och glädje åt både klienterna och personalen.

Verkstäderna är specifikt riktade åt vårdhem. Övningarna är baserade på fantasin, minnen och vardagliga rörelser som är bekanta för alla. Rörelsestunderna är riktade åt både minnessjuka och icke minnessjuka personer.

Videolänkar har distribuerats direkt till vårdhem via Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster.

Kontakt:

Eleni Pierides

eleni.pierides@pohjanmaantanssi.fi