Lokala danskonstnärer till Rail2Dance – workshops är valts

Riina Kalmi och Anthoni Levonsaari har valts till lokala danskonstnärer för Rail2Dance-workshops i Vasa. 

En internationell grupp av konstnärer från Rail2Dance-projektet med lokala danskonstnärare ska dela idéer om hur utveckla och skapa dans på offentliga platser. Den 2. juni arbetsperioden avslutas med en offentlig föreställning i stadsrummet. Kalmi och Levonsaari reser tillsammans med Rail2Dance kärngruppens konstnärer nästa dag till Umeå, där arbetet fortsätter med de lokala dansarna.

Riina Kalmi är en danskonstnär från Storå som arbetar som artist, aktör och sammankallare inom det fria konstfältet i Finland och utomlands. Hon ingår i flera samarbetsensembler och har arbetat som dansare i verk av bland andra Horacio Macuacua och Francesco Scavetta/Wee-Company. Kalmi har utexaminerats som danslärare från Åbo konstakademi och som dansare från Salzburg Experimental Academy of Dance.


Anthoni Levonsaari arbetar som dramainstruktör, dans- och somatikinstruktör och scenkonstnär. Sedan 2013 har han koncentrerat sig på butoh, som är en japansk nutidsdans- och dansteaterform. Konst som är sammanflätad med naturen inspirerar Anthoni, liksom en levd kropp med sina erfarenheter och minnen.

Bild: Juha Kuurajärvi