Nordic Regional (net)working: nätverkande tvärs över viken

Under våren 2022 utvecklade RDÖ tillsammans med Dans i Västerbotten och Danscentrum Norr ett gemensamt konstnärs- och yrkesutbytesprojekt. 

Till dels fokuserade projektet på att föra samma aktörer från dansorganisationer, med tyngdpunkt på att skapa nätverk med danskonstnärer och pedagoger och dela yrkeskunskaper för att öka nya arbets- och samarbetsmöjligheter. I praktiken arrangerade nätverket två resor med dansproffs över kvarken, först från Umeå till Vasa och sen från Vasa till Umeå.


Den svenska gruppen besökte Vasa 16.-18.9. Maria Jonsson som är projektkoordinator på den svenska sidan och arbetar som danskonsulent i Västerbotten, Norrlandsoperan, var med. Nätverkskonstnärerna var Linda Remahl, en av konstnärliga ledarna och grundarna av Northern Sustainable Futures, Liv Aira, grundare av Invisible People Contemporary Dance Company, dansare och koreograf, och Kajza Rauhala, danspedagog och konstnärlig ledare från Skellefteå. Anna Eriksson, representant för Danscentrum Norr, kunde inte närvara på träffen i Vasa. Vi bjöd in regionens dansproffs till mötet, och danskonstnärer och lärare verksamma i området att deltog också i mötet.


Bild: Liv Aira


Eftersom våra svenska kollegors färja kom sent och många hade rest en mycket lång sträcka först till Umeå för att anlända till Vasa, var den första dagen reserverad för att anlända i Österbotten, äta och utforska Vasa stad. De närmaste dagarna samlades vi TaiKons lokaler för att arbeta tillsammans.


Bild: Linda Remahl

Båda dagarna började med en kaffestund, följt av en rörelse-workshop och lunch. Efter lunchen arbetade vi först med att lära känna varandra, deltagarna berättade om sig själva, sin bakgrund och sina arbetssätt – på så sätt kunde vi också kartlägga de specifika egenskaper i våra verksamhetsområden och hitta likheter och olikheter i våra arbeten. Senare under en gemensam diskussionen delade vi in oss i mindre grupper, där vi diskuterade styrkor, behov, utmaningar och önskemål relaterade till dansens professionalism och hur dessa kunde mötas. På söndagen begav sig gästerna tillbaka till Sverige, och våra dansproffs skingrades med många nya intryck och idéer och nya kontakter som kom till nytta senare.


Redan efter det första mötet kunde vi se nätverkandets resultat, medarbetar och kulturutbyte skapades med Sverige skedde redan före mötet i Umeå. Och kontakterna öppna på så vis med aktörerna. 


Vi reste på ett besök från Vasa till Umeå. 27.-29.1.2023. I den finländska delegationen ingick RDÖ:s nya verksamhetsledare Eleni Pierides, producenten Pia Murto, danskonstnären och pedagogen Nanna Rahikainen, danskonstnären Ailish Maher och den nyutexaminerade danspedagogen Lea Lorenz. 


Första dagen bekantade vi oss med Umeå, lärde känna staden och dess kulturutbud genom att besöka Nancy Holts utställning på Bildmuséet. Vi hade ett inofficiellt möte på Norrlandsoperan, där vi fick se Catarina Mirandas Cabraqimera – ett dansverk vars drömlika värld öppnades upp för oss genom med dans på rullskridskor.Den andra dagen var det tur för rörelseverkstäder, i vilka det deltog av många regionala dansare – det var också årets kick-off-evenemang för dansverkstäder i regionen. Det fanns 3 olika workshops, och våra dansare hade möjlighet att delta i dem enligt eget val. Efter en fartfylld dag hade vi bord bokat på restaurang Elektra, där vi kunde igen fritt fortsätta att lära känna varandra – det slutade också med att vi deltog i ett musikquiz där vi inte kunde skina med vårt kunskap, men vi hade väldigt roligt.


På söndagen fokuserade vi på officiellt nätverkande genom korta delningssessioner: före resan ombads konstnärerna i nätverket att förbereda en kort presentation om ett för dem aktuellt och intressant ämne. De flesta presenterade sitt arbete och verksamhet, vilket väckte tankar och funderingar, men med ett snävt schema hade vi inte riktigt tid att ställa frågor och utforska allt vi ville. Baserat på detta skulle det dock fortfarande finnas en efterfrågan och ett behov av liknande utbytesaktiviteter och nätverkande i framtiden, och vi ser fram emot att se vilka typ av projekt, samarbeten och ytterligare planer detta möte kommer att producera.


Lite info om projektet:


Nordic regional (net)working – för samman dansproffs och skapar nya möjligheter


Nordic regional (net)working – projektet vill hitta nya sätt att genomföra residensverksamhet på i form av konstnärsutbyte, där verksamma danskonstnärer och -pedagoger kan dela arbetsprocesser och arbetssätt. Projektet engagerar danskonstnärer och -pedagoger från Österbotten och  Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Medverkande organisationer är Regionala danscentret i Österbotten, Finland, Dans i Västerbotten (https://norrlandsoperan.se/dans-i-vasterbotten/) och Danscentrum Norr (https://www.danscentrumnorr.se/) i Sverige.


Inom projektet arrangerade två möten för danskonstnärer och -pedagoger från Finland och Sverige, intresserade av att utveckla sitt arbete och hitta nya kontakter och nätverk.  


Projektet inleddes med att anordna två helgmöten för danskonstnärer och pedagoger från de deltagande länderna som var intresserade av att utveckla sina yrkeskunskaper och hitta nya nätverk och kontakter. Helgerna innehöll workshops, ledde diskussioner, tid att dela tankar om arbetet och lära känna varandra. 


Projektet förverkligas med stöd från Nordiska Kulturfonden / Opstart.


Vi har för avsikt att skicka en enkät till deltagarna i nätverket, vilket också gör det möjligt för oss att planera framtida samarbeten över kvarken. Men har du som ett dansproffs i regionen lust att vara med och utveckla verksamheten? Du kan skicka dina tankar eller till exempel dina önskemål om samarbeten via denna länk, antingen anonymt eller med ditt namn. Vi välkomnar gärna nya initiativ inom tematiken, så att vi kan bygga ett internationellt nätverk som betjänar dansproffs i våra regioner på det bästa sättet.


https://forms.gle/hzceRY9R6knk4Nft5


Tack för ditt svar!