Inspleningen av Nanna Rahikainens och +65- gruppens dansverk “Kulje kanssani!” visas på Konstens Natt i Vasa 11.8.2022 kl. 17 – 19 på Kuntsis museum för modern konst

Dansverket “Kulje kanssani!”, som fick ett fint mottagande, visas för allmänheten under Konstens Natt i Vasa den 11 augusti 2022.


Verket har fått stor uppmärksamhet och är efterfrågad, så Regionala danscentret i Österbotten håller en serie av visningar i samarbete med Filmcentrum Botnia. 


Kulje kanssani! (Vandra med mig!) är ett dansverk av seniorer för seniorer. Dansarna är medlemmar i +65 kreativa nutidsdansgruppen som har utövat konstarten redan i flera år. Verket är en del av koreograf Nanna Rahikainens kulturella arbete med seniorer,något hon arbetat med sedan 2011. 


Välkommen att njuta Konstens Natt med oss!