Nordic regional (net)working – för samman dansproffs och skapar nya möjligheter

Nordic regional (net)working – projektet vill hitta nya sätt att genomföra residensverksamhet på i form av konstnärsutbyte, där verksamma danskonstnärer och -pedagoger kan dela arbetsprocesser och arbetssätt. Projektet engagerar danskonstnärer och -pedagoger från Österbotten och  Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Medverkande organisationer är Regionala danscentret i Österbotten, Finland, Dans i Västerbotten (https://norrlandsoperan.se/dans-i-vasterbotten/) och Danscentrum Norr (https://www.danscentrumnorr.se/) i Sverige.

Inom projektet arrangeras två möten för danskonstnärer och -pedagoger från Finland och Sverige, intresserade av att utveckla sitt arbete och hitta nya kontakter och nätverk.  Vi kommer att träffas två helger under hösten, Vasa den 16.-18.9.2022 och Umeå den 11.-13.11.2022.

Veckosluten innehåller workshops, ledda diskussioner, tid att dela tankar om arbete och att lära känna varandra.
 

Vi publicerar programmet för september inom kort. 

Mötet i Vasa är öppet för alla, och vi söker efter 3 danskonstnärer eller -pedagoger som vill delta i mötet i Umeå. Om du är intresserad ansök genom att skicka epost med en kort presentation av dig själv och varför du är intresserad av att delta till : annika.sillander@pohjanmaantanssi.fi senast den 31.8.2022.

Nordic regional (net)working står för resa, boende och traktamente till Umeå.

Projektet förverkligas med stöd från Nordiska Kulturfonden / Opstart.