Ny verksamhetsledare har valts till Regionala danscentret i Österbotten

Danskonstnär och danspedagog Eleni Pierides har valts till den nya verksamhetsledaren för Regionala danscentret i Österbotten. Sex personer sökte tjänsten och urvalet gjordes i två faser. Fyra kandidater bjöds in till den första intervjun, och panelen som intervjuade dem bestod av Dans i Österbotten rf:s sakkunniga styrelsemedlemmar och danscentrets personal. Två kandidater bjöds in till den följande intervjun, panelen bestod av utomstående professionella regionala kulturaktörer med kännedom om danscentrets verksamhet. 

På basis av utlåtanden från de två intervjuerna valde Dans i Österbotten rf:s styrelse Eleni Pierides till verksamhetsledare. Hennes mångsidiga yrkeserfarenhet inom danssektorn samt erfarenhet inom tredje sektorns administration var övertygande. 


Den nya verksamhetsledaren tillträder januari 2023. Den nuvarande verksamhetsledaren Annika Sillander arbetar tills slutet av året.