Dansens dag 29.4.: se dansverket Kulje kanssani!

För att fira den Internationalle Dansens dag 29.4. vill vi dela med oss dansverket Kulje kanssani!

Nanna Rahikainens och +65- nutidsdansgruppens verk påminner oss om att vi vandrar genom livet tillsammans och upplevelserna är gemensamma.  Producerat av Nanna Rahikainen och Regionala danscentret i Österbotten.

Se dansverket här!

Kulje kanssani! (Vandra med mig!) är ett dansverk av seniorer för seniorer. Dansarna är medlemmar i den Vasa-baserade +65 kreativa nutidsdansgruppen som har utövat konstarten redan i flera år. Verket är en del av koreograf Nanna Rahikainens kulturella arbete med seniorer,något hon arbetat med sedan 2011. 

Kulje kanssani!- dansverket är en berättelse om dig och mig. Det handlar om livets gång vilken upplevs genom beröringar, blickar och det gemensamma. Verket bjuder in oss att lyssna till det levda livet, dess dofter, färger, ljus, känslan av livet i sin helhet. Verket är en resa in i barndomens och tonårens landskap som man hoppas att följer med oss ännu, känns i oss. En mjuk beröring, en välbekant doft eller ett landskap som upplevs genom ljud kan gång på gång återskapas för oss. Dessa ämnen och tankar har skapat tematiken för Kulje kanssani! -verket.

Dansare: Ekström Anna, Innilä Ritva, Keromaa Wivi-Ann, Koukku Arja, Lehtinen Helinä, Monni Sirkka, Palm Eeva, Stenholm Ullariitta och Valli Ulla 

Regi och koreografi: Nanna Rahikainen 

Filmning och redigering: Erik Åhman 

Texter: dansare 

Musik: Suistamo SoundScape2014/Anne-Mari Kivimäki, Doria-Island Songs VII/Òlafur Arnalds, Birdwoman/Poppy Ackroyd, New York-Mad Rush/Philip Glass 

Produktion: Nanna Rahikainen och Regionala Danscentret i Österbotten

Verket är gjort med stöd av: Finska Kulturfondens Södra Österbottens regionalfund, Svenska Kulturfonden, Österbottens förbund, Vasa Medborgarinstitutet Alma