RDÖ:s Ansökan för proffessionella dansaktörer är öppen!

Regionala danscentret i Österbottens ansökningstid är 10.12.2021 – 10.1.2022 för de olika stödmomenten som är delproduktionsstöd,  danscenterlön och producent-tjänster. Den ifyllbara ansökningsblanketten hittar du här!

Freelance danskonstnärer samt föreningar och arbetsgrupper och kan ansöka om stöd från Regionala danscentret i Österbotten. Arbetet skall genomföras i regionen. Ansökningar mottas en gång i året och ansökningarna behandlas i februari 2022.

Är termerna förvirrande? Här du kan läsa Janne Aspviks kommentarer om danscenterlönen, och här du hittar mera info om producent-tjänsterna. Vi publicerar en post om delproduktionsstöder snart, så kom ihåg att följa våra sociala medier!