MOMENTS FROM K – BAKOM VERKET

På hösten 2021 firar gruppen tio år av verksamhet med en turné av verket Moments from K. Bakom verket står flera artister, och nu vi blir bekanta med ljusdesignare Veli-Ville Sivén.

Veli-Ville Sivén (1993, Björneborg) är en finsk ljusdesignare, -konstnär och musiker.

Han är magister i teaterkonst. Sivéns konstnärliga arbete är inom scenkonsten, men han har också arbetat inom ljuskonst och musik i Finland och internationellt. Sivén är intresserad av teater som ett samhälleligt evenemang där det konstnärliga,individernas olika estetiska preferenser och den rådande kulturens kontekster möts. Anmärkningsvärt är hur man skapar betydelse för en företeelse eller sak när man leker med den sceniska konteksten. Sivén upplever att frågan: vilka är de idealer runt vilka vi samlas inom konst, är aktuell i nutiden. Först och främst tänker Sivén att en konstnär skall inte ta sig själv för allvarligt.

Hur syns sinnesrummet i ljusdesignen?

Jag kan inte riktigt säga. I alla fall försöker jag inte producerat något specifikt sinnesrum eller reaktion. Förstås påverkar mina egna estetiska preferenser mina val, men för tillfället försöker jag att med ljuset vända blickarna mot andra saker. Såsom platsen, dansarna, kropparna eller publiken. Man kan säga att i ljusdesignen  syns arbetsgruppens och publikens egna fantasifyllda sinnesrum, de som skapas under själva föreställningen.

Hur påverkar rummet ljusdesignen?

Frågeställningen om Moments from K – verkets ljusdesign är lite mera avig: hur synliggörs platsen genom ljusdesignen? Med andra ord försöker jag faktiskt ta bort ljusets essens och lyfta fram platsens essens.  I verket talar vi om ljuset som en slags partikel lik förmedlare som för samman och förenar verket, utrymmet och och publiken. 

Fast designen av ljussättningen ännu pågår, tror jag att dess roll blir att fungera som en led som för samman utrymmet och publiken.

Har du en personlig plats som du fysiskt ellet själsligt återvänder till?

Jag tror inte det. I alla fall är det inte min målsättning. Jag anser att  Moments from K -verket

gör publiken lyhörd för platsens och utrymmets kvaliteter, varvid publikens närvaro och platsen förs närmare varandra.

Fast verket ännu inte är färdigt, är min målsättning med ljussättningen att ge utrymme för åskådaren och hens upplevelser. Med ljuset vill jag skapa ramar för åskådarens fantasi. Kanske således kan åskådaren forma ett eget personligt utrymme, ett som är individuellt och unikt. I alla fall är det inte förutbestämt.   

Moments from K -verkets föreställningar och biljettinfo hittar du här:

Ti 28.9.2021 Vasa – Vasa stadshus kl. 19
Biljetterna bokas via Regionala danscentret i Österbotten / annika.sillander@pohjanmaantanssi.fi, 045 136 4372
Tors 30.9. Seinäjoki – Kalevan navetta kl. 19.
Biljetterna bokas via Regionala danscentret i Österbotten / annika.sillander@pohjanmaantanssi.fi, 045 136 4372.

Fre 1.10 Jakobstad – Schaumansalen kl. 19
Biljettförsäljning via Schamaunsalen.

Biljettpriser:
Grundbiljett: 28 € / Biljett med rabatt: 18€ (pensionärer, studerande, arbetssökande)
Scenkonstproffs ( med TEME medlemskap): 12,50 €
Gruppbilljetter (min. 10 pers.): Grundbiljetter: 25 € / Grupper med rabattpris: 16 € (pensionärer, studerande, arbetssökande)

Tilläggsinformation.