DATASKYDDSBESKRIVNING

Regionala danscentret i Österbotten binder sig att skydda sina kunders privatuppgifter. När kunden ger sina kontaktuppgifter godkänner hen villkorna i dataskyddsbeskrivningen. Om kunden inte godkänner villkorna skall hen inte ge sina kontaktuppgifter. I dataskyddsbeskrivningen kan man läsa vilka uppgifter som samlas av kunderna, hur de används och hur kunden kan påverka den informationen.

 

KUNDREGISTER

Upprätthållaren av registret:

Dans i Österbotten rf / Regionala danscentret i Österbotten

FO-nummer: 2731439-2

Reg. Adress: Töckmovägen 48 B, 66100 Malax

Besöksadress: Sandögatan 6, 65100 Vasa

Kontaktperson:

Annika Sillander

annika.sillander@pohjanmaantanssi.fi

+358 451364372

 

INFORMATION SOM INSAMLAS OM KUNDEN

Information som kunden själv ger

  1. namn, adress, telefonnummer, epostadress
  2. ålder, kön, position eller yrke, modersmål
  3. profilering och intresseområden
  4. information som överlämnats i enkäter eller forskning

Information anknutna till användning av tjänster eller klientelens

  1. användar- och transaktionsinformation
  2. annan information insamlat med användarens tillåtelse
  3. information som kan härledas från informationen kunder gett eller från användningen av tjänster, ex. intresseområden

 

ANVÄNDNING AV DEN INSAMLADE INFORMATIONEN

Producera och utveckla tjänster

Med hjälp av den insamlade informationen kan vi förverkliga tjänster samt göra dem mera personliga och utveckla dem och deras användarupplevelser.

Fokusering av försäljning

Med hjälp av den insamlade informationen kan vi mera fokuserat erbjuda produkter och tjänster och olika erbjudanden via olika kanaler för kommunikation åt kunder som kan vara av intresse för hen.

En fokuserad digital marknadsföring

Vi presenterar kunden med en marknadsföring som troligtvis intresserar hen. Man kan till exempel fokuserat informera kunden om specialerbjudanden baserat på hens kundhistorik.

 

FÖRVARING AV INFORMATION OCH DESS VARAKTIGHET

De insamlade uppgifterna förvaras i en databas vilken är skyddad bl.a. med brandmur, krypteringstekniker och med hjälp av begränsad kontroll av informationsflöde och begränsade användarrättigheter. Den insamlade informationen sparas så länge det behövs och i enlighet med gällande lagstiftning.

 

ANVÄNDARENS MÖJLIGHETER ATT PÅVERKA

Vi binder oss att erbjuda våra kunder valfrihet och möjlighet att påverka.

Kunder kan påverka insamlingen och behandlingen av data på följande sätt.

Kontroll av information

Kunden har rätt att kontrollera de personuppgifter som samlats in av hen. Hen kan också begära att felaktig information redigeras eller tas bort.

Avsägning av elektronisk direktmarknadsföring

Kunden kan avsäga elektronisk direktmarknadsföring genom ta kontakt eller genom att avbeställa meddelanden.

 

UPPDATERING AV DATASKYDDSBEKSRIVNINGEN

Denna dataskyddsbeskrivning kan ändras när lagstiftningen förändras eller när våra tjänster utvecklas. Bekanta dig med dataskyddsbeskrivningen regelbundet.

 

KONTAKT

I frågor gällande registret kontakt per epost: annika.sillander@pohjanmaantanssi.fi.