Residensutbyte – Nordic regional (net)working

Vintern 2024 och våren 2025 arrangerar Regionala danscentret i Österbotten i samarbete med Danscentrum Norr och Dans i Västerbotten ett utbytesresidensprogram mellan Umeå/Västerbotten och Vasa/Österbotten.


Finska danskonstnärer kan ansöka om residensperioderna i Umeå/Västerbotten och svenska danskonstnärer kommer att tilldelas residensperioder i Vasa/Österbotten. Residenset kan sökas individuellt eller som duo och lämpar sig för alla delar av skapandeprocessen. Residenstagarna förväntas hålla en workshop för dansverksamma under residensperioden, delta på en nätverksträff samt presentera sitt arbete genom en processvisning i det offentliga rummet – typ av plats beslutas i dialog med residenstagarna.

Residenset erbjuder:

  • Två veckors residensperiod i november 2024 / mars 2025 / maj 2025.
  • Arbetslokal, typ av lokal beslutas i dialog med residenskonstnären.
  • Lön enligt kollektivavtal – residenskonstnärerna i Umeå arbetar som anställda vid Regionala danscentret i Österbotten.
  • Boende under residensperioden.
  • Resa tur och retur Vasa-Umeå-Vasa.


Krav för att ansöka:

  • Medlem i Regionala Danscentret i Österbotten
  • Professionellt verksam


Länk till ansökan med mer information: https://forms.gle/QNfFP1PrwStpyc6WA
Deadline : 5.8.2024

Utbytet finansieras av Svenska Kulturfonden, Kulturfonden för Sverige och Finland, Umeå Kommun och Dans i Västerbotten.

Foto från Eva Svenebloms residens (arrangerad av Danscentrum Norr) i Pajala maj 2024, fotograf Lotta Nyberg.För mer information, vänligen kontakta: eleni.pierides@pohjanmaantanssi.fi

Vill du bli medlem? Kontakt!