Vi anställer en regionkonstnär i dans för konstnärlig-pedagogisk verksamhet

Ansökningstid 12.12.2023-21.1.2024Regionala danscentret i Österbotten anställer en regional danskonstnär för en månad för att arbeta i Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad, Larsmo och Kronoby kommuner vid det kommande sommarskiftet. Målgruppen för projektet är skolelever (barn och unga).


Danskonstnären arbetar och förbereder det konstnärliga innehållet i sitt projekt under veckorna 21-22 (20.5.-2.6.2024). Resultatet av verket är en finskspråkig dansföreställning och verkstad, som konstnären självständigt framför och genomför under 3.-19.6. Arbetet avslutas strax före midsommar. Konstnären besöker olika sommarläger, men också till exempel daghem, där både blivande förskolebarn och 1-2-klassare är i sommarvård.

Regionala danscentret i Österbotten samordnar, schemalägger och organiserar föreställnings- och verkstadsverksamheten. Danscentret ordnar också inkvartering och repetitionslokal för konstnären under den tid som behövs. Arbetstagaren reser i egen eller hyrd bil i kommunerna. Lönen för projektet är 2850 e + 12 % semesterersättning.

Målet är att producera en enda scenkonstnärs verk som är tillgängligt för barn i olika åldrar. En viktig del av helheten är en föreställning som anknyter till ett ämne som konstnären själv valt, som talar till målgruppen och ger en meningsfull konstupplevelse till familjelivet i början av sommaren. Efter föreställningen erbjuds publiken en dansverkstad med samma konstnärliga teman, som beroende på situationen (sommarläger eller marknadsevenemang), deltar publik antingen frivilligt eller som en del av barnens dagsprogram.

Om du är en självständig konstnär med pedagogiskt kunnande och är intresserad av ett månadslångt tidsbundet projektarbete, ansök! Du bör ha körkort, kunskaper i finska och konstnärlig-pedagogisk skicklighet.


Skicka in din fritt formulerade ansökan med din idé för konstnärligt innehåll och CV senast 21.1.2024.

Mer information och ansökningar: Eleni Pierides, verksamhetsledare, eleni.pierides@pohjanmaantanssi.fi, 045-1364372Anställningen möjliggörs av bidrag för anställning av regionkonstnär, beviljade av Österbottens förbund.