Hanna Mäkelä: “Älä(!)-jää hyvästi”

Dans solo om att hantera sorg turnerar på gymnasier i Södra Österbotten i oktober


Danskonstnären Hanna Mäkelä, ursprungligen från Ylihärmä, arbetar med danscenterlön i oktober. “I oktober ser jag fram emot att återvända till slätterna när jag träffar gymnasieelever från små städer i Södra Österbotten, en projekt som är möjligt med månadslönen från Regionala Danscentret i Österbotten. Mina gymnasiebesök består av mitt soloarbete Älä(!)-jää hyvästi, diskussion med publiken och uppgiftsorienterad verkstad om ny dans. Under månaden sitter jag runt det konstnärliga arbetet för att studera nyanserna i verket i relation till denna målgrupp och utforma strukturerna för diskussion och verkstad”, beskriver Mäkelä, vars konstnärliga arbete äger rum i gymnastiksalen i Ylihärmä skolcentrum. Ljudtekniker för verket är musikern Tiina Palmén.


Älä(!) -jää hyvästi hade premiär i maj 2022. Utgångspunkten för verket var en tragisk serie händelser som hände en nära vän och konstnärens egen önskan att etablera en relation till det som hade hänt. Den konstnärliga processen var ett sätt att försöka förstå situationen och hantera sorg genom olika karaktärer och bilder. I sitt soloverk undersöker Mäkelä hur ursprungligen personliga teman omvandlades till rörliga akter och organiserades till en föreställningshelhet. Verket närmar sig teman som förlust, sinnes skörhet, vänskap och sorg ur olika perspektiv.


Kan det finnas helhet i att gå sönder?

Hur är minnen och nutid skiktade i rörelse?

Vad finns kvar?


Syftet med soloarbetet är att föreslå medkänsla och inspirera till förståelse för olika livssituationer. “Jag är nyfiken på hur gymnasieeleverna tar emot arbetet”, säger Mäkelä.

I diskussionen efter föreställningen finns möjlighet att ställa frågor om verket och dela de bilder som verket framkallar. Mäkelä vill också väcka tankar om dansens möjligheter som konstform och verktyg för självkännedom samt om olika sätt att närma sig dansen som skapare och upplevare. Syftet med konstnärsmötet är att berätta om arbetsprocessen och arbetsmetoderna.

“Jag tycker att det är viktigt att ge gymnasieelever upplevelsen att dans är möjligt även utan tidigare träning. I verkstaden som en del av helheten tar jag med mig medvetenhet om principerna för säkrare utrymme. Vi studerar dimensionerna av dans med låg tröskel från vardagsrörelse mot mer artikulerade uppgiftsbaserade rörelseövningar både ensamma och tillsammans med resten av gruppen. Utgångspunkterna för verkstaden är att stödja gemenskapen och motionärernas deltagande också som dansare”, säger Mäkelä.


23.-27.10.2023 | Föreställningsturné | bl.a. i Kauhava, Alahärmä och Evijärvi gymnasier

Bild: Taina Koistinen