14.-16.6. Carina Ahlskog – GA ME ME – turné

Följ med på en gratis konstvandring genom urban landskapet

GA ME ME – a sculptural walk in the urban space


En produktion av Carina Ahlskog


Titeln betyder ”gå med mig” på österbottniska. GA ME ME är ett performativt verk med inspiration
från sagan Björken och stjärnan av Zacharias Topelius. I verket skapar tre dansare skulpturala
avtryck i stadsmiljön och åskådaren bjuds med på deras vandring.


GA ME ME
I medvind och motvind.
På genvägar och omvägar.
Hela vägen hem.


Dansare: Ailish Maher, Elias Berglund, Janne Aspvik
Flöjt: Jennie Kackur

Projektet är ett samarbete med Regionala danscentret i Österbotten.
Stöds av Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenska Kulturfonden, Understödsstiftelsen för
arbetets vänner huvudföreningen


HÅLLPLATSER


14.6. Karleby

Start kl 16.00 vid Karleby Stadsbibliotek

Museikvarteret / vid regn Rooska gården

Centralparken / vid regn Stadshuset GamlaKarleby aulan


15.6. Jakobstad

Start kl 18.00 på Torget / vid regn Campus Allegro

Skolparken

Gamla brandkårshuset


16.6. Vasa

Start kl 18.00 vid Vasa konsthall

Tikanojas konsthem

Kuntsi


GA ME ME är en öppen för alla och gratis tre delad helhet, där tre dansare, en flöjtist och åskådarna knyts ihop genom en gemensam vandring genom staden. Vandringens längd är cirka 700m totalt. Förbereda dig med kläder som är lämpliga för vädret.  Längd: 1,5h

INFO OM KONSTNÄREN

CARINA AHLSKOG

Bild- och performancekonstnär bosatt i Nykarleby.

Carina Ahlskog har en kandidat- och en masterexamen i bildkonst från YH Novia, Jakobstad. Hon
har även bakgrund inom den moderna dansen samt inom fysioterapi, vilket innebär att hon i sitt
skapande fascineras av en kropp i rörelse. Hennes huvudsakliga konstuttryck är performativ konst,
video och skulptur.


Genom att använda bildkonstkontexten som mötesplats för koreografi och dans utforskar hon sin
omgivning, ett sökande efter nya rörelser i nya sammanhang där mötet och närvaron är det centrala
och spänningen ligger i den interaktion som uppstår. Hon söker en dialog med sin omgivning.
Något hon kallar ”Embodied Spaces”. Det är speciellt vardagsrörelser som fascinerar henne,
rörelser som vi har runt omkring oss. Genom att använda välbekant element, minimera och utesluta
andra vill hon ge en ny bild av vad det innebär att vara människa och hur vi kan leva tillsammans.


Ahlskog har deltagit i olika konstprojekt både nationellt och internationellt. Hennes verk har visats i
Finland, Sverige, Tyskland, Grekland, Skottland, England och USA. Hon har även framställt ett
offentligt skulpturalt konstverk till Purmo skola i Pedersöre, Finland.


www.carinaahlskog.com