Rail2Dance 2.6. i Vasa – dansföreställningar vid Kuntsi

Rail2Dance i Vasa 2.6. pop-up- dansföreställningar på stranden vid Kuntsi museum för modern konst kl.16 


Tänk dig en järnvägsstation, en tågperrong, ett torg eller en hållplats i kollektivtrafiken. Hur beter du dig på dessa platser – Hur rör du dig, hur står du, vad gör du?


Projektet Rail2Dance utgår från mänskliga beteendekoder i det offentliga rummet. Med hjälp av koreografier och lekar förändrar projektets dansare de gällande beteendereglerna. Med nya rörelser belyser de inte bara kroppsspråkets oskrivna regler, de ifrågasätter också innebörden av gemenskap och kastar ljus över miljöer där vi alltför ofta bara går förbi varandra utan någon notis.

Rail2Dance är ett 40-dagars mobilt dansresidens som äger rum i 8 olika städer i Europa och genomför workshops och dansinterventioner öppna för alla med dansgemenskaper. Projektets kärngrupp består av dansarna Maria Naidu (Sverige), Laura Chambers (Finland), Patrik Riipinen (Finland), Sascha Paar (Österrike), Alja Lacković (Slovenien) och Anna Pehrsson (Sverige). Projektets koreografiska mentor är Anthony Missen (Company Chameleon, England).

Regionala danskonstnärer ska vara med en del av resan med kärngruppens tur. De lokala danskonstnärerna i Rail2Dance-workshops i Vasa är Riina Kalmi och Anthoni Levonsaari.

Genom popup-dans som plötsligt dyker upp på offentliga platser kan vi, åtminstone för ett ögonblick, ansluta oss till en potentiellt annorlunda värld, där vi kan avveckla sociala beteendekoder och skapa nya regler. Även om det bara är ett ögonblick av att hålla varandra i hand, sjunga på tågstationen eller ligga ner på torget.

Genom att flytta dansen från inomhusscener ut i det offentliga rummet söker projektet hitta en ny publik för samtida dans, som i framtiden även kan komma in i teaterns salar.

Projektet Rail2Dance är ett samarbete mellan Die Theater Chemnitz i Tyskland, PTL – Plesni Teater Ljubljana / Dansteater Ljubljana i Slovenien, Tanssiteatteri MD i Finland och Norrlandsoperan i Sverige. Projektet är samfinansierat av Europeiska unionens Creative European Program.


Turnés schema:


Tammerfors 25.5.–30.5.
Vasa 2.6.
Umeå 4.–10.6.
Malmö 12.6.
Chemnitz (TanzModerneTanz Festival) 16.–20.6.
Nürnberg 23.6.
Maribor 25.6.
Ljubljana 28.6.–2.7.

Läs mera här: https://tanzmodernetanz.eu/en/rail2dance/


Bild: Drago Videmsek