Carina Ahlskog: GA ME ME

a sculptural walk in the urban space 


Titeln betyder “gå med mig” på österbottniska. GA ME ME är ett performativt verk med inspiration från sagan Björken och stjärnan av Zacharias Topelius. I verket skapar tre dansare skulpturala avtryck i stadsmiljön och åskådaren bjuds med på deras vandring. 


GA ME ME

I medvind och motvind.

På genvägar och omvägar. 

Hela vägen hem. 


14.6 Karleby 

15.6 Jakobstad 

16.6 Vasa Dansare: Ailish Maher, Elias Berglund, Janne Aspvik 


Flöjt: Jennie Kackur 

Projektet är ett samarbete med Regionala danscentret i Österbotten.