24.3. Utbildning: Alexia Buono – Somatic movement literacy

För dans- och scenkonstlärare och konstnärer, Alexia Buonos workshop om Somatisk rörelselitteracitet 24.3.2023 kl. 9.00 – 12.15 TaiKon, Östra  7-9, Kasarmi 11, 65100 Vasa 


Fredagen den 24.3.2023 kl. 9.00 – 12.15 (ink. 15 min paus) arrangerar Regionala danscentret i Österbotten i samarbete med Åbo Akademi och TaiKon en workshop om somatisk rörelselitteracitet för dans- och scenkonstlärare och konstnärer. Skolningen leds av Alexia Buono. Kursen ordnas som närundervisning i Vasa, TaiKon stuga 2. Workshop är gratis.


Man anmäler sig till skolningen genom att skicka epost till pia.murto@pohjanmaantanssi.fi Kom ihåg att inkludera ditt namn och telefonnummer. Anmälningen stänger 20.3.2023. 


Struktur: 

Workshoppen erbjuder möjligheter för erfarenhetsbaserat lärande av begreppet och ramverket somatic movement literacy och riktar sig till dans- och scenkonstlärare. Somatisk rörelselitteracitet handlar om att kunna tolka, förstå och använda kroppen, skapa mening genom känslor, rörelser, upplevelser och erfarenheter. Det handlar således inte bara om att utveckla en objektiv förståelse av kroppen. Deltagarna kommer att fördjupa sig i olika somatiska metoder för att utveckla en kroppslig förståelse av ramverket, samt delta i aktiviteter och diskussioner om hur ramverket (t.ex. kroppsmedvetenhet, deltagande i kulturella gemenskaper, erfarenhetsbaserad lärande och fysisk förmåga) kan tillämpas i den egna undervisningen.


Workshop ledare:


Alexia Buono, PhD, är en amerikansk-född, vitkroppad, etniskt mångfaldig, cis, queer, Latina, pedagogisk forskare. Hon arbetar som Assistant professor i Early Learning and Creative Arts på Nentego-territoriet (Nanticoke) vid Salisbury University. Hennes professionella utbildning i samtida och moderna dansformer och professionella koreografiska arbeten inom multimedia, platsspecifik installationsbaserad konst, ledde henne till somatik, kontaktimprovisation, pedagogik och transformativ rättvisa. Alexias konstbaserade pedagogiska forskning fokuserar på befriande och anti-förtryckande pedagogik och läroplansdesign inom dans/somatisk-, lärar- och förskolelärarutbildning. Hon betonar och integrerar generativ somatik och abolitionistiska sätt att vara i sina relationer samt sin dans, undervisning och forskning. Hon är medlem i Latinx Dance Educators Alliance och är mottagare av ett stipendium av Abolitionist Teaching Network för en kommande bok om Liberatory Curriculum Design in Dance Education. Hennes hemsida är: https://www.alexiabuono.com/ 


Med stöd av Svenska Folkskolans Vänner