Vi presenterar: Eleni Pierides, den nya verksamhetsledaren för Regionala danscentret  i Österbotten

Eleni Pierides tog över rollen som verksamhetsledare för Regionala danscentret i Österbotten vid årsskiftet. Vi ställde henne 5 frågor för att lära känna henne lite bättre.   1. Vem är du? 

Jag heter Eleni och kommer från Mellersta Österbotten, numera Karleby. Trots mitt grekiska namn är jag född och uppvuxen i Finland. Min mamma kommer ursprungligen från Kajanaland och min far är från Cypern. 

  1. Hurdan bakgrund har du som dansare? 

Jag har tagit examen som dansare i samband med gymnasiestudierna här i Finland, men har gått ett flertal vidareutbildningar inom dans, främst utomlands (Belgien, Frankrike, Danmark). Hittils har jag gjort karriär som fri konstnär. Under de senaste åren har jag fokuserat på att utveckla dansen i min region genom mitt konstnärliga arbete. Det fria fältet och det fria konstnärskapet inspirerar mig. Människor inom dans-sektorn är (och måste också vara) särskilt uppfinningsrika i hur man kan fungera och försörja sig inom olika ramar, strukturer och grupper.

  1. Vad har varit höjdpunkterna i din karriär? 

Olika konstnärliga arbetsgrupper och samarbeten  har alltid varit betydelsefulla för mig. 

  1. Vilken betydelse har det regionala danscentret för en danskonstnär, eller hur vill du att dess roll ska se ut i framtiden? 

Betydelsen av det regionala danscentret för danskonsten och den enskilda  dansaktören är mångfacetterad. Centret är samtidigt funktionell organisation och en tankesmedja som riktar sig mot de yttre sfärerna. En frilansare inom dansbranschen kan få konkreta tjänster, såsom kommunikations- och marknadsföringsstöd eller en regional danscenterlön samt ett samband med  en arbetsgemenskap för att stödja det självständiga arbetet. Man kan också vara och utveckla gemensamt idéer för det regionala dansfältet – själva faktumet att arbeta inom RDÖs-region är tillräckligt och uppmuntras, och målet är att göra arbetet så synligt som möjligt. Samtidigt stärker det regionala danscentret danskonstens betydelse och dess nödvändighet inom sitt verksamhetsområde. 

  1.  Vad förväntar du dig av framtiden? 

Naturligtvis vill jag att det blir fred i världen. När det gäller dans ser jag fram emot en tillväxt i RDÖ:s verksamhet: att fler och fler dansare kan hitta  arbetstillfällen och bli anställda i regionen och därmed via sitt arbete påverka fältet i regionen. Detta skulle göra det fria fältet mera levande och alternativt konstnärligt. Jag ser fram emot alla möjliga nya och aldrig tidigare sedda saker när det gäller regional danskonst. 

Om du vill lära känna Eleni bättre eller behöver stöd eller råd med ditt arbete, vänligen kontakta henne:

eleni.pierides@pohjanmaantanssi.fi 045-1364372