Utbildning för dansproffs: workshop om inkluderande möte 7.1.2023

För danspedagoger och konstnärer, Riina Hannukselas workshop om inkluderande möte 7.1.2023 kl. 10-16 TaiKon, Östra  7-9, Kasarmi 11, 65100 Vasa 


Lördagen den 7.1.2023 kl. 10-16 arrangerar Regionala danscentret i Österbotten en workshop om inkluderande möte för danspedagoger och konstnärer. Skolningen leds av Riina Hannuksela. Kursen ordnas som närundervisning i Vasa, TaiKon stuga 2. Danscentret erbjuder kaffe. Lunchen är på egen bekostnad, det finns pausrum med möjlighet att värma mat.


Man anmäler sig till skolningen genom att skicka epost till pia.murto@pohjanmaantanssi.fi Kom ihåg att inkludera ditt namn, telefonnummer samt om du är medlem i  Dans i Österbotten rf. Anmälningen stänger 4.1.2023. 


Workshop är gratis för Dans i Österbottens rfs medlemmar, och kostar 20 € för icke-medlemmar. Observera att du kan enkelt bli medlem genom att kontakta oss. 


Struktur: 


På förmiddagen pratar vi terminologin kring inkludering, tillgänglighet och tillämpad användning av konst tillsammans genom praktiska exempel, och på eftermiddagen arbetar vi i små grupper, var vi funderar på hur de teman som uppstått på morgonen kan beaktas i vårt eget arbete. Utbildningen ger verktyg för att utveckla ens arbetssätt till att bli mer inkluderande, men också för att identifiera och utveckla befintlig kompetens inom tillgänglighetsområdet.


Workshop ledare:


Workshop är led av Riina Hannuksela, vars specialområde är samverkande och deltagande konstnärligt arbete med människor med olika bakgrund och i olika sammanhang. I synnerhet att arbeta med icke-konstproffs är hennes största intresse- och expertområde. Sedan 2014 har hon arbetat med barn och unga i behov av särskilt stöd. En dansgrupp som heter Ihanat har bildats kring verksamheten, var dansar unga vuxna med utvecklingsstörd i åldrarna 19-20. Gruppen erbjuder unga i behov av särskilt stöd en målinriktad och konstnärligt högklassig hobbymöjlighet samt en chans att fungera som aktiva medlemmar i den diversifierade finländska konstgemenskapen.


Utöver detta har hon arbetat med residensperioder av olika längd i grundskolan, till exempel i inkluderingskurser och förberedande klasser för invandrarbarn och unga. Från 2013 till 2018 arbetade hon med projektet Talk – Art and Movement for Language Teaching, som utvecklade kroppsligt och funktionella metoder för språkinlärning. Nu arbetar hon som konstnärsdirektör i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet ELLA – Embodied Language Learning in the Arts (2021–2024, https://sites.uniarts.fi/web/ellaresearchproject), som undersöker hur kroppsligt språklärande genom konst kan bidra till meningsfull förändring i pedagogiska praktiker. 

http://www.riinahannuksela.com/