ÖSTERBOTTEN DANSAR 2022 – En gästföreställning för inbjuden publik: 7.12. Tunne Tunne!

Regionala danscentret i samarbete med Österbottens barnkulturnätverk BARK arrangerar dagisarna i Vasa en gratis föreställing i Vasa stadsbibliotekets Drama-sal 7.12.2022.


 Föreställning som riktar sig till barn huvudtemat är hantering av känslor: hur kan man känna igen, acceptera och släppa taget om olika känslor?


Barn lever i en överstimulerande värld: därför kommer man till den här konserten för att lugna ner sig, bli stilla och öppna sina sinnen för olika känslor och tankar. Också stressade vuxna som behöver en paus och åldringar med sina barn och barnbarn är välkomna på en upplevelseresa.


Musiken glider utan paus från en stil till en annan liksom känslor, från klassisk folkmusik till en ambient-ljudvärld. Rörelsespråket fokuserar på att förkroppsliga känsloupplevelser och förmedla känslor till publiken genom att använda sig av publikens kinestetiska empatiförmåga.


Åldersrekommendation:

Passar alla åldrar.


REGI, KOMPOSITION, MUSIK: Niina Hannula

KOMPOSITION, MUSIK: Juha-Matti Rautiainen

KOREOGRAFI, DANS: Eleni Pierides

TEXTILKONST, BILD: Tua Hautamäki


Verkets skapandeprocess har möjliggjorts av Centret för konstfrämjande (TAIKE) – Österbottens konstkommission (stipendier för barnkultur). Tua Hautamäkis konstnärliga arbete stöds av Finska Kulturfondens Mellersta Österbottens regionalfond.