JANNE ASPVIK – ANSKRI Premiär 7.5.2022

Turnén av Janne Apviks Anskri-dansverket börjar från Vörå!

Obs! Datumet för föreställningen i Jakobstad har ändrats.

Nutidsdansverket ”Anskri” frågar kan trauman ha några positiva konsekvenser? Hur  fortsätter vi framöver? Hurudan värld lämnar vi efter oss och för vem?  

Nutidsdansverket ”Anskri”, som löst baserar sig på sorgens olika stadier, turnerar i det  svenska Österbotten våren och sommaren 2022 med föreställningar i Vörå, Jakobstad, Närpes och Vasa. I samband med turnén arrangeras också verkstäder för lokala  målgrupper. Verkstadsdeltagarna erbjuds möjligheten att få uppträda i verket längsides de  professionella dansarna. Föreställningarna och verkstäderna är lämpliga för alla åldrar  som är intresserade av dans, fysikalitet och konst.

Turnén förverkligas med stöd av Regionala danscentret i  Österbotten, Svensk-Österbottniska samfundet, Centret för konstfrämjande, Svenska  Kulturfonden och i samarbete med regionala samarbetspartners.  

Koreografi: Janne Aspvik  

Dans: Eleni Pierides, Meri Pajunpää, Ailish Maher/Liana Stenberg och Janne Aspvik 

Ljuddesign: Miki Brunou  

Ljusdesign: Eero Alava

Produktion: Regionala danscentret i Österbotten & Janne Aspvik 

Föreställnings turné:

Premiär 7.5.2022 Vörå, Vörå UF

13.5.2022 Jakobstad, Svenska Gården 

28.5.2022 Närpes, Böle UF

18.6.2022 Vasa, Stadsbibliotekets Drama-sal

Föreställningar börjar kl. 19.00

Biljettpriser:

Grundbiljett: 20 € / Biljett med rabatt: 15€ (pensionärer, studerande, arbetssökande)

7.5.2022 Vörå, Vörå UF grundbiljett

7.5.2022 Vörå, Vörå UF biljett med rabatt (pensionärer, studerande, arbetssökande)

13.5.2022 Jakobstad, Svenska Gården , grundbiljett

13.5.2022 Jakobstad, Svenska Gården , biljett med rabatt (pensionärer, studerande, arbetssökande)

28.5.2022 Närpes, Böle UF grundbiljett

28.5.2022 Närpes, Böle UF biljett med rabatt (pensionärer, studerande, arbetssökande)

18.6.2022 Vasa, Stadsbibliotekets Drama-sal grundbiljett

18.6.2022 Vasa, Stadsbibliotekets Drama-sal biljett med rabatt (pensionärer, studerande, arbetssökande)