Dansverket Kulje kanssani! – inspelningen är nu ute!

Nanna Rahikainens och +65- kreativa nutidsdansgruppens dansverk “Kulje kanssani!” inspelning hade premiär fredagen 11.3.2022 i Vasa stadsbibliotekets Dramasal. Du kan läsa mer om evenemanget i veckans Vaasa – tidning! Verket är nu tillgängligt för vårdhem och seniorpunkter i regionen. Syftet är att ge tillgång till regional konst, särskilt danskonst, också för personer som kanske inte kan gå på föreställningarna själva.

Kulje kanssani! (Vandra med mig!) är ett dansverk av seniorer för seniorer. Dansarna är medlemmar i den Vasa-baserade +65 kreativa nutidsdansgruppen som har utövat konstarten redan i flera år. Verket är en del av koreograf Nanna Rahikainens kulturella arbete med seniorer,något hon arbetat med sedan 2011. 

Kulje kanssani!- dansverket är en berättelse om dig och mig. Det handlar om livets gång vilken upplevs genom beröringar, blickar och det gemensamma. Verket bjuder in oss att lyssna till det levda livet, dess dofter, färger, ljus, känslan av livet i sin helhet. Verket är en resa in i barndomens och tonårens landskap som man hoppas att följer med oss ännu, känns i oss. En mjuk beröring, en välbekant doft eller ett landskap som upplevs genom ljud kan gång på gång återskapas för oss. Dessa ämnen och tankar har skapat tematiken för Kulje kanssani! -verket.

Dansare: Anna Ekström, Ritva Innilä, Wivi-Ann Keromaa, Arja Koukku, Helinä Lehtinen, Sirkka Monni, Eeva Palm, Ullariitta Stenholm och Ulla Valli 

Regi och koreografi: Nanna Rahikainen 

Filmning och redigering: Erik Åhman 

Texter: dansare 

Musik: Suistamo SoundScape2014/Anne-Mari Kivimäki, Doria-Island Songs VII/Òlafur Arnalds, Birdwoman/Poppy Ackroyd, New York-Mad Rush/Philip Glass 

Produktion: Nanna Rahikainen och Regionala Danscentret i Österbotten

Verket är gjort med stöd av: Finska Kulturfondens Södra Österbottens regionalfund, Svenska Kulturfonden, Österbottens förbund, Vasa Medborgarinstitutet Alma

Information om hur man beställer verket: 

Du kan beställa inspelning enkelt genom att skicka epost till danscentret: pia.murto@pohjanmaantanssi.fi

Vänligen nämn i eposten namnet på vårdhemmet /  gruppen och ca hur många åskådare (inklusive personal )kommer att delta. (T.ex. Ekorholmens vårdhem, Korsholm, 15 personer). Som rubrik kan du använda  “Beställning av Kulje kanssani!- verket” 

Vi svara inom ett par arbetsdagar.