Regionala danscentret i Österbottens verkstadsverksamhet i kreativ dans och rörelseimprovisation åt seniorer och vårdhem

Regionala danscentret i Österbotten har arbetat i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten för att stötta dansproffs och lyfta dansens betydelse i regionen i nästan 12 år. Som en del av verksamheten har Regionala danscentret haft verksamhet riktat åt seniorer sedan 2011. Förutom dansföreställningar riktade till vårdhemmen och åldervården startade danscentret verkstäder i kreativ dans- och rörelseimprovisation 2012.

Under det första året uppträdde den svenska danskonstnären Lina Lundin, Nordisk residenskonstnär från 2011 hos Regionala danscentret i Österbotten, med sitt dansverk Skräcködlan – en slags hyllning till mitt Fin(a)land. Föreställningarna var  i samband med äldreveckan på Vuorikatu servicehem i Vasa den 10 oktober 2012 och i Seinäjoki Konsthall den 11 oktober 2012. Föreställningarna genomfördes i samarbete med städernas kulturtjänster. I samband med föreställningarna ledde Lina Lundin också kreativa dans- och rörelseverkstäder för seniorer och höll diskussionsstunder. I verkstäderna fick deltagarna bekanta sig med olika övningar som utvecklar kroppens mobilitet, samt deltog i kreativa dansövningar. Responsen från verkstäderna var positiv, så man beslutade att fortsätta och utveckla verksamheten.

Sedan dess har Regionala danscenter i  Österbotten årligen producerat mångsidigt danskonstverksamhet. Som en del av verksamheten har man utvecklat i samarbete med regionens professionella danskonstnärer och -pedagoger verkstäder i kreativ dans och rörelse riktade åt vårdhem. Verksamhetet riktat åt seniorer har utvecklats och förverkligats i form av olika projekt också i tätt samarbete med städernas kulturtjänster. 

Våren 2020, när pandemin slog till, minskade vålmåendetjänsterna och aktiviteterna för seniorer och vårdhem drastiskt  i hela Finland. Regionala danscentret i Österbotten väntade dock inte på att situationen skulle förändras. Istället producerade danscentret inspelningar av verkstäder med regionala dansproffs. Inspelningarna distribuerades till vårdhemmen i regionen gratis. Nu finns finns de tre sista verkstäderna tillgängliga.

Rörelse, kreativitet och musik hjälper till med kommunikation, som kan av ett eller annat skäl försämras när man åldras. Verkstäderna är öppna för alla och man deltar alltid efter egen förmåga och ork. Övningarna kan göras sittande, liggande eller stående. Övningarna är baserade på fantasin, minnen och vardagliga rörelser som är bekanta för alla. Rörelsestunderna är riktade åt både minnessjuka och icke minnessjuka personer. 

Syftet är också att uppmuntra personal och, om möjligt, anhöriga att delta i verkstäderna. En viktig del av kreativ dans är aktiveringen av kropp och sinne, vilket hjälper hjärnan att upprätthålla viktiga nervceller. Dansrörelser och gemensamma aktiviteter kan vara välbehövliga inslag för vårdhemsboenden och kan öka samhörigheten, nöjet och välbefinnandet för alla. 

Vill du ha mera information om dansverksamhet riktat åt seniorer? Kontakta Regionala danscentret i Österbotten, vi svarar gärna på dina frågor!