ÖSTERBOTTEN DANSAR – MALVINIEMI COMPANY: KÄDET KERTOVAT 3.12.2021

MALVINIEMI COMPANY: Kädet kertovat (händerna berättar)

I verket Kädet kertovat förenas fyra olika konstformer: textil-, media- och ljudkonst samt nutidsdans. Arbetsgruppen med fyra olika konstnärer består av konsthantverkaren Niina Hiltunen, videodesignern Teemu Kyytinen, danskonstnär Mia Malviniemi och ljuddesignern Sami Silén. I verket dansar Ailish Maher från Vasa.

Helheten i detta verk bygger upp en värld där de fyra olika konstformernas närvaro förmedlar ögonblicket som ett starkt fysiskt tillstånd till betraktaren, till den som upplever. Konsttextilen, videon och dansverket är självständiga delar, men tillsammans förenas de till en helhet där olika mentala landskap är närvarande.

Malviniemi har funderat under processen på vad händerna förmedlar och vad de kan berätta om oss.

Hur tar vi emot sinnesförnimmelse via händerna och hur resonerar de i kroppen. Händerna förmedlar saker och genom dem vidrör vi, bygger vi och bryr vi oss om. I dansverket är händerna i huvudrollen och rörelsen har fötts genom olika kroppsliga minnesspår.

Hiltunens vävda konsttextil betraktar både böckernas korta livstid och snabba förlopp till att bli avfall och den försvinnande språk- och kulturkonsten, som i värsta fall kan leda till ett långsamt slocknande av hjärtats civilisation och mänskliga möten och att acceptansen av olikheter försvinner.

Videoverket visar på hantverkets kroppslighet genom kroppens och vävstolens rörelse, där händernas, fötternas och hela kroppens rytm skapar tillsammans ett närapå meditativt tillstånd.

KOREOGRAFI: Mia Malviniemi

ARTIST: Ailish Maher

TEXTILKONST: Niina Hiltunen

VIDEODESIGN: Teemu Kyytinen

LJUDDESIGN: Sami Silén

LJUDTEKNIK: Stefan Backas

Mia Malviniemi är en freelance koreograf, dansare och pilates instruktör. Hon har arbetat inom danskonsten sedan år 1996 då hon utexaminerades till koreograf (MA) från institutionen för danskonst vid Teaterhögskolan. Malviniemi har skapat sammanlagt 28 dansverk samt ett flertal koreografier till musikaler, opera, musikteater, cirkus- och revyföreställningar. Malviniemi är konstnärlig ledare för den år 2011 grundade dansgruppen Malviniemi Company. Hon verkade som konstnärlig ledare för festivalen Vinterdans i Karleby åren 2012, 2015-2018. Inom tillämpad danskonst har hon arbetat främst med åldringar sedan år 2016.

Niina Hiltunen är en konsthantverkare och textildesigner från Birkaland. Hon är utexaminerad artesan från Wetterhoff-utbildningen år 2015. Hon har också arbetat inom tillämpad konst och samfundskonst. Hiltunen är en del av kärntruppen i nätverket Kulttuurihyvinvointia Pirkanmaalla, som främjar konstens inverkan på välmåendet, och arbetar inom konstens gränsområde genom att ordna kurser i LuovaKudonta™. För närvarande studerar hon bildkonst vid yrkeshögskolan i Åbo.

Teemu Kyytinen arbetar både inom video och film som filmare, regissör och editerare sedan 2009. Kyytinen är specialiserad på aa filma rörelse, till verket hans över 20 år långa internationella karriär som dansare skapar en utmärkt grund. Kyytinen studerade till dansare vid Teaterhögskolans institution för danskonst 1992-1996 och har verkat som dansare sedan dess. Som koreograf har Kyytinen arbetat sedan 2003.

Sami Silén, ljuddesigner, musiker och teaterkonstmagister, är utexaminerad från Teaterhögskolans institution för ljud- och ljusdesign år 2006. Han arbetar med musik, ljuddesign, audiobränding, undervisning och mångsensoriska adaptioner inom musiken. Sedan år 1990 har Silén arbetat i ett otal teater-, nutidsdans- och musikalföreställningar som ljuddesigner och musiker. Han har planerat och producerat ett hundratal radio- och tv-reklam, hörspel och videoprojekt. Han har arbetat som ljuddesigner även utomlands. För närvarande verkar Silén som forskare och fortsättningsstuderande vid medicinvetenskapliga fakulteten vid Turun yliopisto.

Ailish Maher är en irländsk-finsk danskonstnär som har studerat vid The Scottish School of Comtemporary Dance och utexamineras år 2014. Hon har arbetat internationellt på bred front med olika koreografer och dansgrupper. Maher har också undervisat på högskolenivå och instruerat professionella lektioner för olika dansorganisationer bl.a. Regionala danscentret i Österbotten. RDÖ tilldelade henne en anställning för regioncentret som möjliggör forskning och utveckling av ett nytt soloverk hösten 2020.

Köp biljetter här!