Årets Mittnordiska kulturpris till Regionala danscentret i Österbotten

Mittnordenkommittén delar årligen ut två kulturpriser med syfte att stimulera till fortsatt arbete och engagemang inom kulturområdet inom en eller flera av de samverkande regionerna i kommittén.

Det årliga tematiska kulturpriset ska tilldelas någon inom det mittnordiska området, som på ett innovativt och föredömligt sätt bidrar till utveckling inom årets tema. För 2021 är temat gränsöverskridande samverkan. Prissumman är 30 000 SEK.

Det årliga barn- och ungdomspriset ska tilldelas någon under 26 år eller annan som i sin gärning arbetar med kultur för målgruppen personer upp till 26. Prissumman är 30 000 SEK.

För 2021 tilldelas Det regionala danscentret i Österbotten det mittnordiska kulturpriset samt teaterpedagogen Erika Ehnebom från Västernorrland det mittnordiska barn- och ungdomspriset.

I år har Mittnordenkommittén beslutat att även dela ut ett hederspris till person som genom stort engagemang har arbetat för kulturell samverkan mellan de mittnordiska regionerna. Hederspriset om 20 000 SEK tilldelas multikonstnären Andreas Brännlund, Västernorrland.

Den mittnordiska kulturarbetsgruppen som består av tjänstepersoner från Mittnordenkommitténs medlemmar beslutar om pristagare. Utdelningen av de mittnordiska kulturpriserna sker i samband med Mittnordiska kulturdagen den 17 november.

Danscentret jobbar för tillgängligare danskonst

Det regionala danscentret i Österbotten jobbar för att främja och utveckla danskonsten, främja professionella dansaktörers sysselsättning och göra danskonsten tillgänglig. Centret ordnar föreställningar, gästspel och seminarier. Danscentret grundades 2010 och verkar på finska och svenska i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. 

Mittnordenkommittén utvecklar det gränsregionala samarbetet mellan Österbotten, Västernorrland och kommitténs övriga partner. Medlemsorganisationer i Österbotten är Österbottens förbund, Österbottens handelskammare och Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, SÖFUK. Kommittén är ett av Nordiska ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan.