Live-stream av föreställningen Född Gammal

Född gammal är en multikonstföreställning riktat åt 4-10 åriga barn. Verket väcker till liv bekanta figurer från vårt nationalepos Kalevala genom rörelse, sång och projiceringar. 

Dansarna fungerar som berättare och de trollar fram den legendomspunna Kalevala-världen med hjälp av rörelse, sång och teknisk trolldom vilken sker i realtid tillsammans med digitalkonstnären.

Verket live streamas till skolorna i mars 2021  i samarbete med Österbottens Barnkulturnätverk BARK .

Produktion av den svenska uppsättning Född Gammal: TaikaBox ry och Regionala danscentret i Österbotten.

Produktionen förverkligas med stöd från Taike och Svenska kulturfonden.

Live-stream av föreställningen Född Gammal:

Förskolor och lågstadieskolor åk 1-4

torsdag 18.3. kl. 10:00
torsdag 18.3. kl. 12:00
fredag 19.3. kl. 10:00

ANMÄLNINGAR & TILLÄGGSINFORMATION: 

Intresserade skolor skall anmäla sig senast fredagen den 12.3.2021 till: anni.fahler@pohjanmaantanssi.fi

Föreställningarna är gratis för alla anmälda.