Tanssin ammattilaisten koulutus: Inklusiivisen kohtaamisen työpaja 7.1.2023

Tanssin pedagogeille ja taiteilijoille Riina Hannukselan työpaja inklusiivisesta kohtaamisesta 7.1.2023 klo 10-16 TaiKon, Itäinen Kasarmintori 7-9, Kasarmi 11, 65100 Vaasa

Pohjanmaan tanssin aluekeskus järjestää  keskiviikkona 7.1. klo 10-16  tanssin pedagogeille ja taiteilijoille inklusiivisen kohtaamisen työpajan. Kouluttajana toimii Riina Hannuksela. Koulutus järjestetään lähiopetuksena Vaasassa, TaiKonin tupa 2:ssa. Aluekeskus tarjoaa kahvitukset. Lounas omakustanteinen, paikalta löytyy taukotilat jossa mahdollisuus lämmittää ruokaa. 


Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen pia.murto@pohjanmaantanssi.fi, jossa ilmoittaa nimensä, puhelinnumeronsa ja Pohjanmaan tanssi ry:n jäsenyytensä.  Kurssille ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona 4.1.2023. 


Koulutus on ilmainen Pohjanmaan tanssi ry:n jäsenille, ja maksaa ei-jäsenille 20€. Huomioithan, että jäseneksi pääsee helposti ilmoittamalla halukkuutensa liittyä meille.


Rakenne:

Aamupäivällä käymme yhdessä läpi inklusiivisuuteen, saavutettavuuteen ja taiteen soveltavaan käyttöön liittyvää terminologiaa käytännön esimerkkien kautta ja iltapäivällä työskentelemme pienryhmissä, joissa mietimme, millä tavoin aamupäivällä esiin nousseita teemoja voi huomioida omassa työssään. Koulutus tarjoaa työkaluja kehittää työtapojaan mukaan ottavammiksi, mutta myös tunnistaa ja kehittää jo olemassaolevaa osaamista saavutettavuuden saralla. 


Kouluttaja: 

Kouluttajana toimii Riina Hannuksela, jonka erityistä osaamisaluetta on esitystaiteesta ammentava, yhteisöllinen ja osallistava taiteellinen työskentely eritaustaisten ihmisten kanssa ja erilaisissa konteksteissa. Erityisesti työskentely muiden kuin taiteen ammattilaisten kanssa on hänen suurin kiinnostuksen kohteensa ja osaamisalueensa. 

Vuodesta 2014 lähtien kouluttaja on työskennellyt erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa. Toiminnan ympärille on muodostunut Tanssiryhmä Ihanat, jossa tanssii tällä hetkellä 19 – 20-vuotiaita kehitysvammaisia nuoria aikuisia. Ryhmä tarjoaa erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille tavoitteellisen ja taiteellisesti korkeatasoisen harrastusmahdollisuuden sekä tilaisuuksia toimia aktiivisina jäseninä moninaistuvassa suomalaisessa taideyhteisössä.


Tämän lisäksi hän on työskennellyt eripituisia residenssijaksoja peruskouluissa mm. inkluusioluokalla sekä maahanmuuttaneille lapsille ja nuorille suunnatuilla valmistavilla luokilla. Vuosina 2013–2018 hän työskenteli Talk – Taidetta ja liikettä kieltenopetukseen -hankkeessa, jossa kehitettiin kehollisia ja toiminnallisia menetelmiä kieltenopiskeluun. Tällä hetkellä hän työskentelee taiteilijaohjaajana monitieteisessä ELLA – Embodied Language Learning in the Arts -tutkimushankkeessa (2021–2024, https://sites.uniarts.fi/web/ellaresearchproject), jonka tavoitteena on kehittää kieltä, ruumiillisuutta ja taidetta integroivia taiteellisia ja pedagogisia käytäntöjä ja kartoittaa näiden yhteiskunnallista vaikutusta.

http://www.riinahannuksela.com/