Ikäihmisille suunnattu toiminta

Luovan liikkeen ja tanssi-improvisaation työpajat ja työkalut

Tarkoituksena on tuoda luovaa liikettä ja tanssi-improvisaatiota hoivakodin arkeen ja tarpeisiin sopeutettuna. Palvelussa räätälöidä tanssilähtöisiä työkaluja niin että henkilökunnan on helppoa ottaa niitä käyttöönsä arjen askareissa sekä ryhmätuokioissa istuen.

Liike ja musiikki tuovat virikkeitä ja auttavat kommunikaatiossa. Toiminta rakentuu keskustelun sekä yhdessä tekemisen ympärille.  Liikkeelliset työpajat sisältävät kehon lämmittelyn ja aktivoinnin, sekä monimuotoisia luovan liikkeen harjoitteita joissa tehdään tanssi-improvisaatiopohjaisia harjoituksia. Harjoitteet ovat yksinkertaisia ja mahdollistavat kaikkien mukanaolon. Toimintaa voidaan toteuttaa joko istuen, maaten ja seisten.

Luovan liikkeen ja tanssi-improvisaation työpajat ja työkalut-kokonaisuus soveltuu niin suomen- kuin ruotsinkielisille osallistujille.