VISION2020 MÖTEN 5.3.2016 & 4.2.2016

Dans i Österbotten rfs styrelse tillsammans med Regionala danscentret i Österbotten bjuder in dej, dansaktör, att delta i att utveckla dansen i Österbottens tre regioner. Vi vill sammankalla dansaktörer, som antingen bor eller arbetar på området, och aktörer som möjligtvis inte (ännu/längre) bor i regionen men är intresserade av att utveckla dansen i Österbottens tre regioner.

Vad är dansens tillstånd och funktion år 2020? Vad gör och betyder dansen år 2020? Hur kan vi uppnå detta? Hur vill du sysselsätta/aktivera dej inom dans i Österbottens tre regioner?

Vi arrangerar två möten, var vi med gemensamma krafter diskuterar och spinner idéer om dans, och planerar tillsammans hur dansfältet kunde bättre utvecklas och vidgas i Österbottens tre regioner. Det är också möjligt att bli medlem i Dans i Österbotten rf under möten. Föreningens vårstämma hålls i samband med mötet i Vasa.

Helsingfors lördagen den 5.3.2016 kl. 11.00-14.00                                                                                             

Plats: Dansinformationscentret, Kabelfabriken,Tallbergsgatan 1 C 93, 2. vån. 00180 Helsingfors

Anmälningar senast den 3.3. annika.sillander@pohjanmaantanssi.fi eller 045-1364372

 

Vasa lördagen den 2.4.2016 kl. 12.30-15.30                                                                                                          

Plats: TaiKon, Kasern 11, 7-9 Östra kaserntorget, 65100 Vasa                                                                                      Anmälningar senast den 31.3. annika.sillander@pohjanmaantanssi.fi eller 045-1364372

Möjligt att delta på distans: man kan delta i möten via skype eller genom att skicka kommentarer och idéer per e-post på förhand till adressen: annika.sillander@pohjanmaatanssi.fi. Föreningens styrelse kommer att göra ett referat av möten som skickas per e-post till de som anmält sej.

Dans i Österbotten rf grundades år 2015. Föreningens syfte är att främja och utveckla danskonsten i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten; att främja dansaktörers sysselsättning; göra dans tillgängligt; stödja och möjliggöra Regionala danscentret i Österbottens verksamhet. Föreningen grundades för att stärka dansfältet och -verksamheten i Österbottens tre regioner och förening vill också aktivera dansaktörerna i området.

Vision2020 är ett utvecklingsprojekt för dansfältet och -verksamheten i regionen, inom ramarna för vilket det kommer att arrangeras arbetsseminarier och diskussionstillfällen för regionens dansaktörer.

Varmt välkomna!

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.