Träff för proffs inom dans och cirkus & Dans och cirkus i olika miljöer –diskussionstillfälle i VASA 28.11.2015

Finlands dans- och cirkuskonstnärer rf arrangerar under året diskussionstillfällen runt om i Finland. I Vasa kommer träffen att arrangeras i samarbete med Regionala danscentret i Österbotten. Man behöver inte vara medlem i förbunden för att kunna delta. Alla proffs inom dans och cirkus är välkomna med. STST bjuder på kaffe!

Plats och tid: Lördagen den 28.11.2015. TaiKon, Kasern 11, 7-9 Östra kaserntorget, Vasa

(ingång via järnporten vid Korsholmsesplanaden, första dörren till vänster).

Program:

kl. 13-14.30 Dans och cirkus i olika miljöer – diskussion

Ämnet för diskussionen är fokuserat på de olika arbetsformerna inom fältet, bl.a. samhälsdans, sosial cirkus, publikarbete, och andra anpassade arbetsmetoder.Med ämnesvalet önskar STST att främja arbetsmetodernas ställning inom fältet, och höja arbetsformernas uppskattning. Ämnet kommer att presenteras från STST synpunkt, varefter det kommer att finnas tid för en öppen diskussion.

kl. 14.30-15.30 Träff för proffs

Träffen är ett möte för dans- och cirkuskolleger öppet för alla, och en möjlighet att fritt diskutera om aktuella tankar och funderingar kring arbetet och yrkesfältet.Det är ett tillfälle för avslappnad samvaro och att stärka nätverk.Representanter för STST styrelse deltar också och hör gärna önskelmål angående intressebevakning och regionala aktiviteter.

Anmäl dej senast tisdagen den 24.11.2015 för att delta i tillställningen, anmälningar till tkeskiliikala@gmail.com. Det är önskvärt att du i samband med anmälningen meddelar om du deltar i ena eller båda delarna.

För frågor angående möten och tilläggsinformation vänligen kontakta Toni Keski-Liikala (STST styrelse),

tlf 040-575 9269, eller tkeskiliikala@gmail.com.

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar Finlands dans- och cirkuskonstnärer rf:s styrelse, och Regionala danscentret i Österbotten

Bookmark the permalink.

Comments are closed.