Allmänt

HessLolaxRegionala danscentret i Österbotten tillhör det landsomfattande regionala danscentranätverket sedan 2010 och är verksam i Österbottens tre regioner; Österbotten, Syd-Österbotten och Mellersta Österbotten, verksamheten är helt tvåspråkigt. Regionala danscentret i Österbotten förvaltas av Pohjanmaan tanssi ry, Dans i Österbotten rf.
Regionala danscentret i Österbotten främjar danskonstnärernas sysselsättning i regionen och arbetar med att skapa flera arbetstillfällen och synliggöra dans och arbeta för att dansen blir tillgänglighet för alla.
Regionala danscentret arrangerar föreställningar, gästspel, seminarier, verkstäder, fungerar som förmedlingsbyrå informationscenter för dans.

Syftet är att öka danskonstens tillgänglighet, att erbjuda konst- och kulturupplevelser jämnlikt åt befolkningen i Österbottens tre landskap oberoende av bosättningsområde eller ekonomisk ställning, att främja invånarnas välmående och möjliggöra att allt flera kan uppleva danskonst.

Regionala danscentret i Österbotten samarbetar tätt med regionens danskonstnärer, -grupper och -organisationer, regionens förbund och städer och kulturinstitutionerna i regionen, såsom teatrarna, museerna, kulturhusen och läroanstalterna.
Regionala danscentret i Österbotten samarbetar också med Nordiska danskonstnärer, -grupper och organisationer.

Comments are closed.