Yleistä

HessLolaxPohjanmaan tanssin aluekeskus on osa maanlaajuista tanssin aluekeskusverkostoa vuodesta 2010 lähtien, ja ulottaa toimintansa Pohjanmaan kolmen maakunnan alueelle; Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle, toiminta on täysin kaksikielistä. Pohjanmaan tanssin aluekeskusta hallinnoi Pohjanmaan tanssi ry, Dans i Österbotten rf. Pohjanmaan tanssin aluekeskus edistää tanssitaiteilijoiden työllistämistä ja työskentelymahdollisuuksia alueella sekä edistää tanssin näkyvyyttä ja tasapuolista saatavuutta kaikille. Aluekeskus järjestää esityksiä, vierailuja, seminaareja, työpajoja, toimii tanssin välittäjäorganisaationa ja tiedotuskeskuksena. Tavoitteena on lisätä tanssitaiteen saatavuutta, tuoda taide- ja kulttuurielämyksiä tasapuolisesti Pohjanmaan kolmen maakunnan väestölle asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta, edistää kuntalaisten hyvinvointia sekä mahdollistaa yhä useampien kuntalaisten mahdollisuudet kokea tanssitaidetta.

Pohjanmaan tanssin aluekeskus tekee tiivistä yhteistyötä alueen tanssitaiteilijoiden, -ryhmien ja -organisaatioiden kanssa, alueen liitojen ja kaupunkien kanssa, jonka lisäksi yhteistyötä tehdään alueen kulttuuri-instituutioiden, kuten teattereiden, museoiden, kulttuuritalojen sekä oppilaitosten kanssa.  Pohjanmaan tanssin aluekeskus tekee myös yhteistyötä Pohjoismaisten tanssitaiteilijoiden, -ryhmien ja -organisaatioiden kanssa.

Comments are closed.