Styrgruppen

RDÖ
Allmänt
Styrgruppen
Samarbete
Regionala danscentret i Österbottens styrgrupp består av de regionala finansiärernas representanter och av representanter för regionens professionella dansaktörer.

Styrgruppen för 2016 är:

  • Tarja Hautamäki, ordförande, kulturchef Österbottens förbund
  • Mia Wiik, tf kulturchef Vasa stad
  • Ann-Maj Björkell-Holm, kulturchef KulturÖsterbotten, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn
  • Marjatta Eväsoja, kulturchef Syd-Österbottens förbund
  • Berit Store, kulturinstruktör Karleby stad
  • Anne Sormunen, kontaktchef Mellersta Österbottens förbund
  • Leena Kråknäs, chef för kulturtjänster Seinäjoki stad
  • Lina Winberg, Dans i Österbottens rf:s ordförande, sakkunnig medlem
  • Eeva Simons, Dans i Österbotten rf:s kassör, sakkunnig medlem
  • Annika Sillander, sekreterare, Regionala danscentret i Österbottens verksamhetsledare

För utvecklandet och genomförandet av olika projekt kan arbetsgrupper bildas av styrgruppens medlemmar och externa sakkunniga enligt behov.

Comments are closed.