PROFFSTRÄNING I APRIL

Torsdagen 6.4. & fredagen 7.4. kl. 10.00-11.30 – med Sara Sellberg, nutidsdans

Sara Sellberg, hemma från Malmö, utbildad vid Dans- och cirkushögskolans dansarutbildning i Stockholm. Bosatt i Finland sedan tre år tillbaka. För tillfället anställd på på Vaasan kaupunginteatteri i Peter Pan. Tidigare på Vaasan Kaupunginteatteri i Viidakkokirja, på Svenska Teatern i Djungelboken i Helsingfors och Åbo Svenska Teater som dansare i Stormskärs Maja. Har undervisat mycket i dans både i Sverige och Finland. I Österbotten-regionen bland annat på dansskolan Kipinä samt dansklasser för professionella. Förra sommaren ledde hon Danssommaren projektet tillsammans med Lotta Kaarla och Tove Skeidsvoll.

Torsdagen 27.4. & fredagen 28.4. kl. 10.00-12.00 – med Riina Kalmi, verkstad är baserat på release – och golvtekniker

I rörelser är Riina intresserad av kroppslighet och kroppsliga kunskaper att lösa problem. Rörelsematerialet är fysiskt och utmanar deltagaren att sitt eget sätt att röra sej på. Under verkstaden lär vi oss koreograferade rörelseserier, gör improvisations-övningar och gör par-arbete.

Riina Kalmi, dansare och danspedagog, utexaminerad från Turun Taideakatemia och fortbildat sej vid SEAD i Österrike. Riina har bott och arbetat såväl i Finland som utomlands, och har rest i Kina och Thailand de senaste åren och studerat kampsporter.

Första 10 deltagare ryms med. Man kan delta i antingen en eller båda dagarna.
Plats: Taikon, Kasern 11, Östra kaserntorget 7-9, 65100 Vasa

Bookmark the permalink.

Comments are closed.