CONTACT RULES 8-9.9.2017 med danskonstnären Nadja Pärssinen

Nadja Pärssinen (c) Konsta Leppänen 1Kom med och rulla, artikulera, lyfta, bli buren, tillsammans skapa arkitekturiska platser, följa med kontaktpunkter, lyssna på andra/dig själv, föra en dialog genom smidighet och vaksamhet.

Plats: Taikon, Kasern 11, 7-9 Östra kaserntorget, 65100 Vasa

Fredagen  8.9. kl. 18-21.00

Lördagen 9.9. kl. 10-16.00 (med lunchpaus, ta egen mat med)

Verkstaden passar såväl nybörjare som mera erfarna.

Pris: 20€

Anmäl dej senast fredagen den 1.9. > annika.sillander@pohjanmaantanssi.fi

(Undervisningsspråket är finska)

En dansverkstad med fokus på kontakt och improvisation var vi siktar in på att frigöra rörelser genom kontakt och beröring och lär oss grundläggande tekniska aspekter. Verkstadens första del innehåller golvteknik med syftet att  stöda och stärka förståelsen av användning av golvet och öppna sinnena för ett artikulerat och energiskt sätt att dansa på.

I verkstadens huvudpart dyker vi in i kontakt-improvisationen och koncentrerar oss på att röra oss på ett organiskt och funktionellt sätt, att lyssna, att hitta en växelverkan genom kontaktpunkter och stödet från golvet. Målsättningen med veckoslutet är att ge deltagarna verktyg till att utföra kontakt-improvisations lyft och att frigöra kroppen genom improvisation var man kan göra val, kasta sig tryggt, hitta ovanliga rörelsebanor och bli överraskad.

Nadja Pärssinen

Danskonstnären Nadja Pärssinen hämtar inspiration från bl.a.kontaktimprovisation, pararbete, improvisation, Aikido och release-teknik. Hon började sin resa med kontaktimprovisation under ledningen av den norska kontaktimprovisationsläraren Bibbi Winbergin i 2007, men intresset växte markant under ledningen av den tyska läraren Barbara Pfund i 2012. Sedan det har Pärssinen utvecklat sitt konstnärliga uttryck och arbetat med kontaktomprovisation i sina egna projekt.

I sin undervisning fokuserar Nadja på bl.a. att skapa flow genom dans, artikulering, rörelsebanor i olika nivåer, öppna bröstkorgen, att stöda med armar och användning av spiraler. Hon har också arrangerat verkstäder med den Texas-bördige läraren Brandon Conzalez och hans koncept  Spectrum of Contact-Dynamic Partnering  och med Karl Frost  /Physical Poetries från San Francisco. Båda verkstäderna hölls i Helsingfors.

Nadja har lett Contact Rules verkstäder:

TreKi –föreningen i Tammerfors, november 2014.
Barker –teatern i Åbo, mars 2015.
LeSpace –utrymmet i Helsingfors, april 2015.
ESKUS –utrymmen i Helsingfors, september 2015.
Turku Dansart –föreningen i Åbo, mars 2016.                                                                                                                         ESKUS -utrymmen i Helsingfors, mars 2016.                                                                                                                  Dansstudio LUTAKKO, i Jyväskylä  4-5.2. 2017.

PROFFSTRÄNING I APRIL

Torsdagen 6.4. & fredagen 7.4. kl. 10.00-11.30 – med Sara Sellberg, nutidsdans

Sara Sellberg, hemma från Malmö, utbildad vid Dans- och cirkushögskolans dansarutbildning i Stockholm. Bosatt i Finland sedan tre år tillbaka. För tillfället anställd på på Vaasan kaupunginteatteri i Peter Pan. Tidigare på Vaasan Kaupunginteatteri i Viidakkokirja, på Svenska Teatern i Djungelboken i Helsingfors och Åbo Svenska Teater som dansare i Stormskärs Maja. Har undervisat mycket i dans både i Sverige och Finland. I Österbotten-regionen bland annat på dansskolan Kipinä samt dansklasser för professionella. Förra sommaren ledde hon Danssommaren projektet tillsammans med Lotta Kaarla och Tove Skeidsvoll.

Torsdagen 27.4. & fredagen 28.4. kl. 10.00-12.00 – med Riina Kalmi, verkstad är baserat på release – och golvtekniker

I rörelser är Riina intresserad av kroppslighet och kroppsliga kunskaper att lösa problem. Rörelsematerialet är fysiskt och utmanar deltagaren att sitt eget sätt att röra sej på. Under verkstaden lär vi oss koreograferade rörelseserier, gör improvisations-övningar och gör par-arbete.

Riina Kalmi, dansare och danspedagog, utexaminerad från Turun Taideakatemia och fortbildat sej vid SEAD i Österrike. Riina har bott och arbetat såväl i Finland som utomlands, och har rest i Kina och Thailand de senaste åren och studerat kampsporter.

Första 10 deltagare ryms med. Man kan delta i antingen en eller båda dagarna.
Plats: Taikon, Kasern 11, Östra kaserntorget 7-9, 65100 Vasa

ÖSTERBOTTEN DANSAR 18.-19.11.2016

human_program_4_eyes_no_titleFredagen 18.11 och lördagen 19.11 kl. 19.15
Konstnärsträffar efter föreställningarna.

Vasa stadsteater, Julia-salen

Biljetter: 18€ / 12€

Vasa stadsteaters biljettkassa: 06-325 3961

Eller från NetTicket via denna länk.

Den två dagar långa dansfestivalen lyser upp höstmörkret med en rejäl dos av aktuell nutidsdans. Nutidsdans är rörelse, energi, tystnad, andning, musik, ljus, video, att delta och att undra.  Festivalen erbjuder en möjlighet att uppleva nutidsdansen mångfald och att fördjupa sej i nutidsdansens fängslande värld. I programmet ingår två duetter från regionala konstnärer och ett verk av den norska Plire Multi Dance var dans och projiserad videobild kombineras på ett imponerande sätt

Under festivalen kan man också bekanta sej med och delta i publikarbetet Dans är som dyker in i tankar och uppfattningar om vad dans är och betyder.  I foajen framför Julia kommer det att finnas en liten utställning och där kan man också skriva, rita eller på annat sätt uttrycka vad allt dans kan vara och betyda.

PROGRAM:

Fredag 18.11. kl. 19.15
Längd 75 minuter – med paus

Intima Ö
Två människor. Andning. Rummet. Ljud.
Ljudet av hjärtat. Andningens rörelser.
Känner du nu hur du själv dansar?
Intima Ö är en kammardans, ämnad för en liten scen, intim.
Verket baserar sej på aktörernas subjektiva tolkningar av andning, utrymmet den tar eller inte tar, dess rörelse och vibrationer.

Koreografi: Johanna Ikola
Dans: Johanna Ikola & Jouni Majaniemi

Dark Hare
är nutidsdans och visuell poesi. Den är en experimentell och surrealistisk duet. De enda ljuskällorna i mörkret är pannlamporna som delas ut åt några av åskådarna. Makten att bestämma vad som ses, hur länge och hurdan helhet pannlampornas ljussättninga skapar ges åt åskådarna.

Åskådarna agerar som verkets ljustekniker och påverkar således verkets kreativa process. Dark Hare skapas av utrymmet och av publikens medverkan – vad som ses och vad som stannar i mörkret.

Koreografi: Saija Lehtola
Dans: Saija Lehtola & Sinikka Strömmer

Lördag 19.11. kl. 19.15
Längd 50 minuter – ingen paus

HUMAN premiär
Verket, som är en kombination av dans och ett starkt filmiskt uttryck, för publiken på en känslofylld resa in i ett lidande sinne och kropp. Genom ett starkt visuellt uttryck återspeglar verket människan som döljer sej bakom den ofta tabubelagda diagnosen skitsofreni.

Soloverket kombinerar dans, projiserad videobild, musik och en ljudvärd skapad för verket. Human är ett samarbete mellan den norska Plire Multi Dance (Tharan Revfem) och Tundra* (Espen Haslene).  Det projiserade videomaterialet är skapat utav dansarens rörelser och kroppsdelar. Det abstrakta rörelsespråket är baserat på de kroppsliga och psykiska begränsningar  en person som lider skitsofreni upplever. Koreografin som är uppbydg av dessa element ämnar att lyfta fram människan bakom diagnosen.

Regi: Tharan Revfem & Tundra*
Koreografi: Tharan Revfem tillammans med  Nina Biong
Visuella uttrycket: Tundra*
Dans: Nina Biong

Den norska koreografen Tharan Revfem / Plire Multi Dance  var Regionala danscentret i Österbottens residenskonstnär sommaren 2015. Då påbörjade hon arbetet med Human-verket  som nu har världspremiär i Vasa.

 

SOMMARENS INTENSIVVERKSTAD I VASA LÖRDAGEN DEN 11.6.2016 kl, 11-16

Janne aspvikMed Janne Aspvik och Maya Carroll.
Första delen av verkstaden med Janne är kl. 11-13.00 och andra delen, med Maya, kl. 13.45-16.00
Plats: Kuula-institutet, Skeppsgatana 16, 65100 Vasa.

Janne Aspvik, hemma från Karleby, blev färdigutbildad dansare från TEAK. Han har arbetat med bl.a. förljande koreografer: Tero Saarinen, Alpo Aaltokoski, Elina Pirinen, Petri Kekoni ja Liisa Pentti.  Jannes verkstad är golvbaserat nutidsdans och hans stil inspireras av bl.a David Zambranos ”Flying Low”-teknik.

Maya Carroll är en danskonstnär, pedagog och koreograf bosatt i Berlin. Hon har arbetat runt om i världen och 2011 grundade hon The Instrument-gruppen med sin man, musikern Roy Carroll. Mayas verkstad innefattar koreografiskt och skapande arbete, och uppmuntrar till att använda flow och kroppslig kunskap i den koreografiska prosessen: We will tune into the body with a physical practice, articulating movement in time, space and the imagination. Observing how touch, form, rhythm and resonance synchronize with creative thinking and perspective; we will draw attention to our awareness, availability and alertness while moving individually and collectively. Musicality, precision and sharpness will come into play and enhance the immediacy that is available to us when we are fully present in our actions.”

Tilläggsinformation om Maya hittar du här: http://www.theinstrument.org/

Mayas verkstad är på engelska.

Begränsat antal platser.

Anmäl dej senast den 9.6 genom att skicka epost: annika.sillander@pohjanmaantanssi.fi.

 

MDFL – DANCE FILM LAB 2016 with Helena Jónsdóttir 25.-28.8.2016

CALL FOR PARTICIPANTS – MDFL 2016 FullSizeRender_2

Malakta Dance Film Lab with Helena Jónsdóttir 25th – 28th August 2016, Art Factory Malakta, Malax, Finland

Malakta Dance film Lab (MDFL) is an established international gathering of dance film makers, choreographers and dancers at the Art Factory Malakta. The MDFL gives participants the opportunity to explore the dance film genre both hands-on and in-depth, through collaborative experimentation and creation in an open and inspiring atmosphere opening up new ways of working with dance and film. Art Factory Malakta, in collaboration with the Regional Dance Centre of Ostrobothnia has been arranging intensive dance film labs since 2012.

MDFL2016                                                                                                                                                                              The intensive laboratory is led by the renowned and respected Icelandic choreographer, film maker, artist and educator Helena Jónsdóttir. Helena is a highly experienced and qualified artist and pedagogue, and an innovator in the field of Physical Cinema and Dance on Screen.

The theme for Lab 2016 is Power: the empowerment of an individual; power struggles; power of the viewer or the performer; political / social power; the power in us; the awareness of being; knowing your power/voice as an artist. The Lab focusses on the creation of content and on the question of why: what do you want to say with your work; how do you communicate with your audiences using the tools of film making; how do you create the content. There will be 1-2 practical experimentation and research tests per day where the participants are led in a number of exercises that relate to film and dance-for-film principles, followed by view and discuss sessions.

The tests include: Exploring  dance film tools  – camera as partner, editing as the choreographer, importance of sound to the scene;  WHYwhere, how, you – working on finding your voice and your expression through the medium of film; defining the why in what you do; working with creating a whole; how you leave your film to be explored by your audiences.

Now in 2016 its time to think about the importance of the content and the why of making dance for screen and where it belongs. So let’s get into the whole and out of the hole.”

WHO:  Choreographers and film makers

WHEN:  Thursday 25.8 at 16:00 – Sunday 28.8. 16:00

WHERE:  Art Factory MALAKTA, Malax, 25km South of Vaasa

COST: Fee 100€ / Accommodation 10€ per night In cozy shared  accommodation in the residency apartment and spaces of Art Factory MALAKTA

FOOD: Meals are not included, however a hospitality-style kitchen is available for use by participants

 HOW TO APPLY:                                                                                                                                                          

When applying please include:

  • Your name, address, telephone number, e-mail address and website
  • A statement on your interest in this workshop (1/2 page maximum)
  • Your bio (½ a page maximum) or CV (2 pages maximum)
  • A link to online video of your artistic work – if available

APPLICATION DEADLINE                        Friday 24.6.2016                                                                                       Send applications to: annika.sillander@pohjanmaantanssi.fi

All applicants will be notified no later than 30.6.2016.

If possible participants are asked to bring their own equipment including: Cameras, editing equipment, and an external hard drive.

Participants must attend the whole workshop. The workshop will be in English.

Additional information:  Regional Dance Centre of Ostrobothnia, Annika Sillander: +358 45 1364372 or annika.sillander@pohjanmaantanssi.fi

The Dance Film Workshop is realized by Art Factory MALAKTA and the Regional Dance Centre of Ostrobothnia.

Art Factory MALAKTA is a cultural centre set in an old dairy near Vaasa in Western Finland. www.malakta.fi

Vårens proffstimmar

Plats: Taikon, Kasern 11, 7-9  Östra kaserntorget, 65100 Vasa

torsdag 21.4. kl. 10.00-11.30, lärare Annika Sillander, release-baserad nutidsdans
fredag 29.4. kl. 10.00-11.30, lärare Annika Sillander, release-baserad nutidsdans
torsdag 12.5. kl. 10.00-11.30, lärare Sara Sellberg, nutidsdans
torsdag 19.5. kl. 10.00-11.30, lärare Sara Sellberg, nutidsdans

Max 10 deltagare ryms med på varje lektion,  ju snabbare man anmäler sej så har man bättre chans att rymmas med.
Anmälningar: annika.sillander@pohjanmaantanssi.fi eller 045-1364372

OBS: i juni blir det verkstad med israeliska danskonstnären Maya Carrol, som har dansat bl.a. med Ohad Naharin – tilläggsinformation  på kommande.

VISION2020 MÖTEN 5.3.2016 & 4.2.2016

Dans i Österbotten rfs styrelse tillsammans med Regionala danscentret i Österbotten bjuder in dej, dansaktör, att delta i att utveckla dansen i Österbottens tre regioner. Vi vill sammankalla dansaktörer, som antingen bor eller arbetar på området, och aktörer som möjligtvis inte (ännu/längre) bor i regionen men är intresserade av att utveckla dansen i Österbottens tre regioner.

Vad är dansens tillstånd och funktion år 2020? Vad gör och betyder dansen år 2020? Hur kan vi uppnå detta? Hur vill du sysselsätta/aktivera dej inom dans i Österbottens tre regioner?

Vi arrangerar två möten, var vi med gemensamma krafter diskuterar och spinner idéer om dans, och planerar tillsammans hur dansfältet kunde bättre utvecklas och vidgas i Österbottens tre regioner. Det är också möjligt att bli medlem i Dans i Österbotten rf under möten. Föreningens vårstämma hålls i samband med mötet i Vasa.

Helsingfors lördagen den 5.3.2016 kl. 11.00-14.00                                                                                             

Plats: Dansinformationscentret, Kabelfabriken,Tallbergsgatan 1 C 93, 2. vån. 00180 Helsingfors

Anmälningar senast den 3.3. annika.sillander@pohjanmaantanssi.fi eller 045-1364372

 

Vasa lördagen den 2.4.2016 kl. 12.30-15.30                                                                                                          

Plats: TaiKon, Kasern 11, 7-9 Östra kaserntorget, 65100 Vasa                                                                                      Anmälningar senast den 31.3. annika.sillander@pohjanmaantanssi.fi eller 045-1364372

Möjligt att delta på distans: man kan delta i möten via skype eller genom att skicka kommentarer och idéer per e-post på förhand till adressen: annika.sillander@pohjanmaatanssi.fi. Föreningens styrelse kommer att göra ett referat av möten som skickas per e-post till de som anmält sej.

Dans i Österbotten rf grundades år 2015. Föreningens syfte är att främja och utveckla danskonsten i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten; att främja dansaktörers sysselsättning; göra dans tillgängligt; stödja och möjliggöra Regionala danscentret i Österbottens verksamhet. Föreningen grundades för att stärka dansfältet och -verksamheten i Österbottens tre regioner och förening vill också aktivera dansaktörerna i området.

Vision2020 är ett utvecklingsprojekt för dansfältet och -verksamheten i regionen, inom ramarna för vilket det kommer att arrangeras arbetsseminarier och diskussionstillfällen för regionens dansaktörer.

Varmt välkomna!

 

Träff för proffs inom dans och cirkus & Dans och cirkus i olika miljöer –diskussionstillfälle i VASA 28.11.2015

Finlands dans- och cirkuskonstnärer rf arrangerar under året diskussionstillfällen runt om i Finland. I Vasa kommer träffen att arrangeras i samarbete med Regionala danscentret i Österbotten. Man behöver inte vara medlem i förbunden för att kunna delta. Alla proffs inom dans och cirkus är välkomna med. STST bjuder på kaffe!

Plats och tid: Lördagen den 28.11.2015. TaiKon, Kasern 11, 7-9 Östra kaserntorget, Vasa

(ingång via järnporten vid Korsholmsesplanaden, första dörren till vänster).

Program:

kl. 13-14.30 Dans och cirkus i olika miljöer – diskussion

Ämnet för diskussionen är fokuserat på de olika arbetsformerna inom fältet, bl.a. samhälsdans, sosial cirkus, publikarbete, och andra anpassade arbetsmetoder.Med ämnesvalet önskar STST att främja arbetsmetodernas ställning inom fältet, och höja arbetsformernas uppskattning. Ämnet kommer att presenteras från STST synpunkt, varefter det kommer att finnas tid för en öppen diskussion.

kl. 14.30-15.30 Träff för proffs

Träffen är ett möte för dans- och cirkuskolleger öppet för alla, och en möjlighet att fritt diskutera om aktuella tankar och funderingar kring arbetet och yrkesfältet.Det är ett tillfälle för avslappnad samvaro och att stärka nätverk.Representanter för STST styrelse deltar också och hör gärna önskelmål angående intressebevakning och regionala aktiviteter.

Anmäl dej senast tisdagen den 24.11.2015 för att delta i tillställningen, anmälningar till tkeskiliikala@gmail.com. Det är önskvärt att du i samband med anmälningen meddelar om du deltar i ena eller båda delarna.

För frågor angående möten och tilläggsinformation vänligen kontakta Toni Keski-Liikala (STST styrelse),

tlf 040-575 9269, eller tkeskiliikala@gmail.com.

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar Finlands dans- och cirkuskonstnärer rf:s styrelse, och Regionala danscentret i Österbotten