Stöd åt proffs

Sillander & Pascual

DELPRODUKTIONSSTÖD & DANSCENTERLÖN

Organisationer, arbetsgrupper och enskilda danskonstnärer kan ansöka om stöd från Regionala danscentret i Österbotten. Arbetet, evenemanget eller verket skall genomföras i regionen. Ansökningar behandlas en gång om året, i februari. Sista ansökningsdatumet är den 12.1.2020. Ansökningarna behandlas under februari.

Föreningar / grupper kan ansöka om delproduktionsstöd och enskilda danskonstnärer kan ansöka om danscenterlön.

Anvisningar: skicka den ifyllda BLANKETTEN tillsammans med projektbeskrivningen, budget, CV/meritförteckning och anda bilagor per post. Adressen hitta du i blanketten. Ta kontakt om du har frågor, vill ha tilläggsinformation eller om du vill diskutera ditt projekt.

PRODUCENT-TJÄNSTER

Alla kan ansöka om producent-tjänster från danscentret. Ansökan görs med ett fritt formulerat brev var det framgår till vad producent-tjänster behövs, bifoga din CV och projektbeskrivning. Arbetet, evenemanget ellet verket skall förverkligas i regionen.

Skicka ansökningen per e-post: annika.sillander@pohjanmaantanssi.fi Sista ansökningsdatumet är 12.1.2020. Ansökningarna behandlas under februari.

RESESTÖD

Regionens danskonstnärer kan ansöka om reserstöd för att förverkliga konstnärligt arbete. Ansökan kan formuleras fritt, och ansökningstiden är löpande. En konstnär kan beviljas  max. 300€ resestöd per år. Resestödet göller inte utlandsresor. Ansökningar skickas per epost till Regionala danscentret i Österbotten.

Comments are closed.