Tukea ammattilaisille

Sillander & Pascual

OSATUOTANTOTUKI & ALUEKESKUSPALKKA

Pohjanmaan tanssin aluekeskukselta on haettavissa tukea sekä yhteisöille, työryhmille että yksittäisille tanssitaiteilijoille. Työ, tapahtuma tai teos tulee toteuttaa alueella. Haku on kerran vuodessa. Viimeinen hakupäivä on 13.1.2019 (postileima riittää). Hakemukset käsitellään helmikuun alussa.

Yhdistykset / ryhmät  voivat hakea osatuotantotukea ja yksittäiset tanssitaiteilijat voivat hakea aluekeskuspalkkaa.

Ohjeet: Lähetä täytetty LOMAKE yhdessä hankekuvauksen, talousarvion, CV/ansioluettelon sekä muiden liitteiden kanssa sekä sähköisesti että postitse. Osoitteet löydät lomakkeesta. Ota yhteyttä jos sinulla on kysymyksiä, jos haluat lisätietoja tai jos haluat keskustella projektistasi.

MATKATUKI

Alueen tanssitaiteilijat voivat hakea matkatukea taiteellisen työskentelyn mahdollistamiseksi. Hakemus on vapaamuotoinen, läpi vuoden jatkuva ja yhdelle taiteilijalle myönnetään                                              maksimissaan 300€ matkustukea vuodessa. Hakemukset lähetetään sähköpostitse Pohjanmaa tanssin aluekeskukselle.

Comments are closed.