Professionella

Professionella Bidrag Informationsbank
LentoonRegionala danscentret i Österbotten erbjuder mångsidigt stöd åt regionens professionella inom dans: man kan ansöka om bidrag för dansverk och -evenemang som produceras i regionen; hitta nya kontakter och samarbetspartner; diskutera, polera idéer och utveckla; delta i verkstäder och träningar, motta och dela information.

Comments are closed.